نوشته هایی با برچسب "آسیب های دیوار"

چند راهکار برای پوشانیدن آسیب های دیوار


طراحی دکوراسیون داخلی رامسین: یکی از آسیب پذیرترین قسمت های خانه دیوارها هستند. جدا از ترک خوردگی ناشی از افت ساختمان، ھمواره بر اثر برخورد کوچکترﯾن جسم سختی ظاهر آن خراب می شود. بعضی اوقات ممکن است اﯾن آسیب ھا زیاد...

ادامه بیشتر ...