نوشته هایی با برچسب "آرتورپوپ"

نگاهی به معماری ایران درعهد اسلام


دکوراسیون داخلی رامسین: « معماری ایران در طی تاریخ طولانی خود دارای ویژگی، اصالت، طرح و سادگی، توأم با آرایش بر مایه بوه است» با این برداشت آرتورپوپ- مستشرق و ایران شناس نامی آمریکا به فرهنگ معماری ایران ردی می آورد. او...

ادامه بیشتر ...