نوشته هایی با برچسب "آباژورھای فرفورژه"

انتخاب ترکیب رنگ در دکوراسیون!


دکوراسیون داخلی رامسین: در اتاقی که شبیه به بوم نقاشی است، بین چندﯾن رنگ تند امروزی با مبلمان تزﯾینی و نقاشی شده و نیز لوازم فرفورژه، چنان ھمسازی خاصی اﯾجاد شده که چشم اندازی بسیار منحصر و به ﯾاد  ماندنی خلق گشته است....

ادامه بیشتر ...