طراحی داخلی ویلا در امیردشت مازندران

طراحی داخلی ویلا در امیردشت مازندران| ایده جذاب ویلای مینیمالیستی در سال 2021

طراحی داخلی ویلا در امیردشت مازندران

طراحی داخلی ویلا در امیردشت مازندران موضوع این مقاله می باشد. طراحی به سبک مینیمالیستی یک شکل هنری است و همه نمی توانند آن را به خوبی انجام دهند. تیم طراحان مجرب دکورامسین با طراحی یک طرح ساده اما منحصر به فرد که از لبه ها و خطوط موجود خانه استفاده می کرد. تغییر جزئی در پلان طبقه برای تطبیق با طراحی بیرونی وجود داشت. اما موضوع کلی به روشی ساده و ساده انجام شد. از گچ بری و روکش چوبی برای برجسته کردن خطوط تمیز و واضح نمای بیرونی استفاده شد که کاملاً خیره کننده به نظر می رسید.

طراحی داخلی ویلا در امیردشت مازندران موضوع این مقاله می باشد. طراحی به سبک مینیمالیستی یک شکل هنری است و همه نمی توانند آن را به خوبی انجام دهند. تیم طراحان مجرب دکورامسین با طراحی یک طرح ساده اما منحصر به فرد که از لبه ها و خطوط موجود خانه استفاده می کرد. تغییر جزئی در پلان طبقه برای تطبیق با طراحی بیرونی وجود داشت. اما موضوع کلی به روشی ساده و ساده انجام شد. از گچ بری و روکش چوبی برای برجسته کردن خطوط تمیز و واضح نمای بیرونی استفاده شد که کاملاً خیره کننده به نظر می رسید.

طراحی داخلی ویلا در امیردشت مازندران پلان باز آشپزخانه

سبک مینیمالیسم

بسیاری از خانه های مینیمالیستی ارائه شده در این پست در محیط های طبیعی زیبا قرار دارند. برخی از پروژه ها با کمک پنجره های عظیم به محیط خود باز می شوند و مناظری بدون مانع را ارائه می دهند. چیدمان کلی داخلی حسی از هشیاری را ایجاد می کند، با این حال در برخی از نمونه ها این احساس با برخی از جزئیات خوب انتخاب شده کاهش می یابد. اشیاء تزئینی کوچک با رنگ‌های زنده یا وجود چوب تنها برخی از راه‌هایی هستند که می‌توانید به یک خانه مدرن مینیمالیستی شادابی بیافزایید.

سادگی در فرم و عملکرد

بسیاری از خانه‌های مینیمالیستی دارای یک طرح ساده، ساده و کارآمد با حجم‌های انباشته فضا هستند. این باعث ایجاد وضوح در پلان می شود، جایی که فضاها قابل پیش بینی و بدون پیچیدگی هستند. فرم‌های ساده، پلان‌های باز، دیوارهای داخلی حداقل، فضاهای ذخیره‌سازی متوسط، و تأکید بر مناظر و نور روز از ویژگی‌های تعیین‌کننده بسیاری از پلان‌های کف مینیمالیستی هستند.

دکوراسیون اتاق خواب مینیمال

اتاق خواب های ما مکان هایی برای استراحت و آرامش هستند، بنابراین جای تعجب نیست که اتاق خواب های مینیمالیستی چندین سال است که مد شده اند. در حالی که ممکن است فضاهای کاملاً سفید را با اثاثیه کم به تصویر بکشید، اما این سبک فراتر از این است. مینیمالیسم به عنوان یک مفهوم طراحی اغلب با اصطلاحاتی مانند مدرن و معاصر در هم آمیخته می شود، اما بین هر سه تفاوت وجود دارد.

WhatsApp Image 2020-06-08 at 23.32.55 (7)

Balance, symmetry, simplicity in interior design


Interior decoration can be as hard as rock or soft as wax. But if we learn the basic of this art, you toke the first step to soften the rock.
Make a basic sketch plan from your home or office and dimensions of room, hall, and windows and mark the placements precisely. Check where the electrical sockets are located. Don’t forget the groves and shelve. Now that you made the sketch plan, keep it with you where ever you go shopping.
• Try to understand what is your own ideal concept and favorite design. To achieve this, you need put in time and effort. Magazines, TV shows and internet could be a good source for you. In different TV shows, in shops and friends and family’s home, any where you go have an eye out for how objects are arranged, check out what style and color you like the most.
• Mark you’re the special spots that you have in mind. Placement of fire place, shelves, tall mirrors and cabinets, are in group of places that when arranging other objects should come in mind.
• Write down style and design that you have in mind for one the rooms with detail. Writing down the details Is very important. “one set of comfy chairs”. Write down one set of chairs with natural colors and light strong wood vein marks, be specific for example don’t write down “one cottage carpet, a photo frame, a clay pot”.
• Choose something and design around that. For example, china ware or small postcard which of course each one has to have color and design and pattern that is to your liking in a way. This way you can start you have something and you can choose other objects based on this.
• Before you go on shopping spree, keep in mind the harmony between floor and wall and curtains.
• For shopping first start big. Carpet, curtain and sofas. Rest of items that you buy should have same design color and be in complete harmony with other bigger objects
• Keep in mind a mixer of design and logos for decorating your room: big, small, rectangular, stripes, geometry patterns, simple.
• Don’t block the pathway. Which means do the furniture arrangement logical and simple so you can get to different locations in home with ease. When arranging and decorating furniture keep in mind the paths that you take in home.

WhatsApp Image 2020-07-04 at 06.50.47 (2)

Decorating pots and plates with dried flowers


Decoration design Ramsin:
If you have a clay vase and is collecting dust sitting in a corner of storage room, we have few suggestions for you.
You can transform this flower vases to different forms with dried up rose flower.
all you have to do glue the dried flower leaves to the vase body.
However small you cut the leaves and glue the vase surface fully it will look better. You can always use other color dried flower leaves.
You can cover the clay flower pots with moss and spin a Willow brand around it and decorate it with that. We will glue the moss with hot glue or wood glue and we will place the Willow Brand and keep it in form with a wire and cut off extra extended part of the branch. Also attached several jungle fruits branches such as grape branch with leaves and make them face down hanging from the Willow branch. We have few dried and empty artichokes that we will use them as handle holders, next to every of these artichokes we will decorate them with 2 flowers and a Papillion and dried fruit.
• Other decoration
For another decoration we will use a basket that we will also cover the surface of it with moss and decorate round it with pine fruits.
Also use very dried sponge special for flower decoration and cover it moss and place it inside the basket.
we will paint the flower leaves using spray and textile paint. Wait 5 min for this powder paints to mix well with water and we will place dried flowers like little green plants or lentil plant in water, we let it absorb the colors. Then we will boil it, till it gets the inked color. There is another color that we will use to color the leaves an ink used for wood it is called carpenters ink that is mixed with thinner solution. Its best to use textile paint for flower leaves because its harmless and its mixed with water.
Cover the sponge with lentil. we will group the lentil to parts and then with help of glue and wire we will decorate it on to sponge. Lentil small green plants are suitable duo for cover empty spaces between dried flower leaves.
Tulip flower (sozani) is one of the dried flowers that can be found in nature, which means it will grow and dry in short period of time.
This flower is native to Iran. we will use handful of this tulips to decorate inside of the basket. Then we soak green leave in dry glycine or spray it with gold spray paint. To achieve harmony, we would place this leave prior in basket and then we would form long branches from behind the basket. decorate the basket with “Balang” and dried Pumpkin. We should place this arrangement of fruits and leaves on fireplace or front kitchen column. Pay attention that dried flower leaves have kind of messy formation.