آرشیو "مطالب مفید"

حس آرامش در فضای دکوراسیون داخلی!


طراحی دکوراسیون رامسین: در فطرت ھر انسانی خانه  مکانی برای آرامش، گفت و گو و مھم تر از آن اﯾجاد ﯾک رابطه صمیمانه و محبت آمیز بین عزیزان، از گذشته تا به امروز و در همه جای دنیا، حتی در بدوی ترین زندگی های بشری وجود...

ادامه بیشتر ...

تغییر دکوراسیون آشپزخانه از گذشته تا الان!


طراحی دکوراسیون رامسین: آشپزخانه مکانی است که در آن آشپزی می کنیم. با اﯾن حال مسیر کوچکی که در وسط اغلب آشپزخانه ھا وجود دارد، ﯾادآور اﯾن موضوع است که آشپزخانه فضاﯾی فراتر از محل پخت غذاست. در گذشته وقتی ھنوز فضایی...

ادامه بیشتر ...

در آشپزخانه تنوع ایجاد کنیم!


طراحی دکوراسیون رامسین: یکی از مهمترین نکات در آشپزخانه اﯾن است که کابینت و دﯾگر فضاھای نگھداری وساﯾل و مواد غذایی فراوانی داشته باشد تا نمای آن آشفته و درھم رﯾخته به نظر نرسد. تا جای بیشتری برای قرار دادن لوازم...

ادامه بیشتر ...

در دکوراسیون خانه تنوع ایجاد کنیم!


طراحی دکوراسیون رامسین: بهتر است قبل از چیدن مبلمان و طراحی دکور خانه خود را از شر عیب و اﯾرادھای موجود خانه رها کنید. به طور مثال اگر در و دﯾوارخانه شما تزﯾینات قدﯾمی و از مد افتاده دارد سعی کنید آن را خراب کنید....

ادامه بیشتر ...

برای تزئین دیوار چه تکنیکی استفاده کنیم؟


طراحی دکوراسیون رامسین: تکنیک ھای زیادی برای دیزاین و تزئین دیوار منزل وجود دارد. بعضی از اﯾن روش ھا به قدری ساده هستند که لازم نیست که حتما تبحر یا مھارت خاص و فوق العاده برای اجرای آن داشته باشید. فقط کافی است کمی ذوق...

ادامه بیشتر ...

دکوراسیون دومنظوره برای فصل سرد و گرم!


طراحی دکوراسیون رامسین: با فرا رسیدن فصل سرد زمستان نیاز ما به وسایل گرمایشی بیشتر می شود و در نتیجه این اضافه کردن ممکن است دکوراسیون منزل نیز تحت تاثیر قرار بگیرد. ما مجبور هستیم برای اینکه سلامتی خود را حفظ کنیم از...

ادامه بیشتر ...

چگونه با رنگ، فضای دکوراسیون را تغییر دهیم!


طراحی دکوراسیون رامسین: داشتن اطلاعات کافی و آگاهی لازم در هر زمینه ای به ما کمک می کند که بهترین نتیجه را داشته باشیم. به همین خاطر قبل از اقدام در هر کار بهتر است که نسبت به آن کار یک نتیجه نسبی کسب نماییم. در این مطلب...

ادامه بیشتر ...

چند راهکار کم هزینه در تغییر دکوراسیون


طراحی دکوراسیون رامسین: تغییر در دکوراسیون منزل به این معنی نیست که مبلمان ﯾا رنگ دﯾوارھا را عوض کنیم. بلکه می توان با تغییر مدل چیدمان و یا بازسازی بعضی از وساﯾل به ﯾک نمای نو دست ﯾافت. بازسازی و آراستن وساﯾل اتاق...

ادامه بیشتر ...

چه طرحی در دکوراسیون اتاق کودک لازم است؟


طراحی دکوراسیون رامسین: اکثر کودکان و نوجونان در فصل تابستان به خاطر تعطیلی مدارس اوقات خود را در خانه و در اتاق خود می گذرانند. به همین خاطر فرصت مناسبی است که دکوراسیون و دیزاین اتاق آنها را تغییر دهیم. این اقدام ضمن...

ادامه بیشتر ...

نظم بخشیدن به خرد و ریزهای خانه


طراحی دکوراسیون رامسین: معمولا اکثر صاحبان خانه یکی از مشکلاتی که دارند وجود  فضای کافی برای نگھد اری از وساﯾل خرد  و رﯾز است. چرا که مرتب کردن این وسایل در جای مخصوص کمک زیادی به نظم خانه می کند. از طرفی دسترسی به آنھا...

ادامه بیشتر ...