چگونگی اجرای دکوراسیون سنتی!

دکوراسیون رامسین: در مورد دکوراسیون سنتی وقتی صحبتی به میان می آید، فضای شلوغی پر از دﯾوارکوب ھای قدﯾمی، گليم ھا و چراغ  نفتی و ھزار خرد و رﯾز سنتی در ذهن ما مجسم می شود. اما آﯾا اﯾن فضای درھم از چيدمان سنتی اﯾرانی الھام گرفته است ﯾا از بازار شام تقليد کرده اند؟

اگر دقت کرده باشید در چیدمان سنتی قاجار که عصر نزدﯾکتری به ما دارد،  اکثر از روکش قرمز تيره لاکی استفاده می کند. صندلی ھای چوبی با رنگ سبز باز و روکش ھای لاکی، صندوقچه ھای سبز روشن با نقاشی گل مرغ و مخده بالش ھای بزرگ برای لم دادن« از مخمل قرمز خصوصيات اﯾن معماری را نشان می دھد، کف پوش قالی کاشان و کاشمر با اﯾن دکور ھماھنگ ھستند.

از چه سبک و ماده ای استفاده می کنيم؟

به طور مثال ميزھای گران قيمت خاتم کاری با فرش ھای کرم قھوه ای ـ شتری و طرح منظم بته جقه ھماھنگ می شود و منبت با قالی ھای کاشان رنگين تناسب دارند.

فضاهای تارﯾخی مانند کاخ صاحبقرانيه تھران، بروجردی ھای کاشان و زﯾنت الملک «نارنجستان« شيراز ھنوز حال ھوای تازه و خوش گذشته را دارند، با دقت در اﯾن مکان ھا فکر شما متمرکز می شود. پس فضاسازی را فراموش نکنید.

وسایل سنتی نخرﯾد. حتی در فضای سنتی ھم فکر ما احتياج به نفس کشيدن دارد، شمعدان و اتو و کشکول و شمشير معرق و… جز شلوغی و ھزﯾنه اضافه برای شما در برخواهد داشت.

 آب نمایی به ﯾاد حوض خانه ھای قدﯾمی زیبایی خاصی به فضای خانه می دهد. یا چيدن مخده ھای بزرگ با رنگ ھای سنگين و قل قل سماور، از ھر چه فکر کنيد سنتی تر است. چای را از سماور زﯾبا روی ﯾک مخده مخمل بزرگ بنوشيد.

پرده ھای کلفت سبز با بته جقه ھای قرمز، مخمل زرشکی با شرابه طلاﯾی و پرده ھای سرمه دوزی دستی برای محيط سنتی شما مناسب است.

انتخاب دقیق اجزای کوچک تر!

روميزی ھا را با پرده و مبل ھماھنگ کنيد و سماور و لاله ھا را جای مناسبی قرار دھيد. حتی در دکور سنتی کاربرد و قابل استفاده بودن این موضوع اهمیت دارد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.