چگونه یک دکوراسیون هنری داشته باشیم؟

دکوراسیون رامسین: تابلوھای نقاشی، مجسمه ھای آنتيک، عتيقه جات و حتی قاب عکس ھای خانوادگی از مھم ترﯾن وساﯾل تزئينی ھر خانه ای هستند و می توانند رنگ، زﯾبایی و ھنر را به خانه شما هدیه بدهند.

استفاده از این قبیل آثار وساﯾل تزئينی می تواند نماﯾانگر سليقه شخصی شما باشد. مجسم کنید هر روز صبح که از خواب بیدار می شوید دیدن تابلویی که آدم دوست دارد، چه قدر لذت بخش و آرامش بخش است.

از طرفی چنين آثار و وساﯾلی به تکميل دﯾگر اجزای دکوراسيون ھم  کمک می کند و نوعی ھماھنگی و تعادل بصری را به دنبال دارد.  استفاده از آثار ھنری و وساﯾل تزئينی به اﯾن معنی است که سليقه و علاقه خود را با دﯾگران به اشتراک گذاشته اﯾد و ھمين امر به صميميت و راحتی فضا می افزاﯾد.

علاقه به طبیعت یک امر ذاتی در وجود هر انسان است. پس بنابراین از گل و گياه ھم غافل نشوﯾد. ارتقای روحيه، شادابی و القای حس آرامش و راحتی در ميان اعضای خانواده، از جمله محاسن استفاده از اﯾن آفرﯾده ھای دوست داشتنی خداوند است.

استفاده از گل ھا و گياھان آپارتمانی در خانه به تعادل دما و تصفيه ھوا و اﯾجاد ھوای پاک و تميز در خانه کمک می کند.

در هر صورت استفاده از گل و گياه در خانه به این نکته توجه کنید که رطوبت خاک گلدان ھا و تجمع آب در زﯾرگلدانی آنھا محل مناسبی برای رشد قارچ ھا و ميکروب ھاست و لازم است زﯾرگلدانی ھا را به طور مرتب شسته و تميز نمائید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.