چگونه یک دکوراسیون بومی داشته باشیم؟

دکوراسیون داخلی رامسین: همان طور که می دانید کودکانی که در محیط شهر بزرگ شده اند هیچ آشنایی با محیط ھای روستایی و زندگی ھای بومی  ندارند پس بیایید حال که ھر روز بیش از پیش در جست وجوی آرامش و امنیت هستیم، یک فضای اختصاصی برای زندگی خود در کنجی از خانه درست کنیم که از آن فرهنگ اصیل ایرانی تا به این حد فاصله نگیریم.

ھر چند دشوار است وقایع جھان را تحت کنترل خود در آوریم اما خانه ھمان جایی است که «ما» درباره چه کسی، چرا، چه وقت، چگونه و چه مکانی در آن تصمیم می گیریم.  بد نیست به دکورھای بومی نیز نیم نگاھی بیندازیم.

دکوراسیون بومی مملو از انتخابھای متنوع و چشم نواز است که می تواند به محیط زندگی شما طراوت و شادابی دیگری ببخشد. حال ببینیم منظوراز دکوراسیون بومی چیست؟

بدیھی است زمانی که از کلمه بومی برای توصیف دکوراسیون یک محل استفاده می شود نیز به ھمان ترتیب قبلی مفاھیم و حال و ھوا و ارزشھای یک محل و عشیره خاص به ذھن متبادر می شود.

در عین حال، بسیاری از دست اندرکاران و متخصصان دکوراسیون ھیچ تعریف خاصی از این عبارت ندارد و تنھا به گفتن این نکته بسنده می کنند که دکوراسیون بومی متفاوت است. دقیقاً نمی توانم بگویم به خاطر چه اما به محض آنکه آن را ببینم متوجه تمایز و تشخص آن می شوم.» و این دقیقاً ھمان نکته ای است که دکوراسیون بومی را جذاب و پرطرفدار ساخته است.

شما این نوع دکوراسیون را در ھر جا نمی بینید و به طور دقیق از اجزا و شیوه اجرای آن اطلاع ندارید اما زمانی که یک تکه از صنایع دستی از یک محل را در کنار تکه ای دیگر از صنایع دستی باز ھم از ھمان محل قرار می دھید ناگھان یک سبک بومی ایجاد می شود. امتیاز این نوع دکوراسیون در آن است که دارای بعد معنوی است، ھمه گیر و رنگین است و بیش از ھمه منحصر به فرد است.

 

چند پیشنھاد برای خلق یک دکوراسیون بومی توجه کنید:

سعی نکنید این سبک را در تمام قسمتھای خانه اعمال کنید. بھتر است روی یکی از اتاقھای خانه به توافق برسید تا تمام اجزای در اختیار در کنار ھم چیده شده و یک فضای آشکار بومی ایجاد کنند.

به عنوان مثال به جای آنکه در ھر قسمت از خانه یک تکه سفال، یک تکه گلیم و یا یک تابلوی صنایع دستی آویزان کنید، تمام اینھا را درکنار ھم در اتاق نشیمن گرد آورید تا یک اتاق با یک دکوراسیون یک دست داشته باشید.

توجه داشته باشید که اگر بخواھید از تعداد زیادی از عناصر دکوراسیون بومی در سرتاسر خانه استفاده کنید یک حس خفه کننده به افراد دست خواھد داد و اگر آنھا را پخش کنید دیگر به چشم نخواھند آمد. قیمت بای این اشیا نیز دلیل دیگری است که انتخاب تنھا یک اتاق را توجیه می کند.

– حتماً در مورد استفاده از عناصر بومی به یک وحدت رویه دست پیدا کنید و جدا از ایجاد یک کلاف در ھم پیچیده و مغشوش از این عناصر پرھیز کنید. اگر بخواھید یک عنصر را از یک فرھنگ بومی و دیگری از فرھنگ دیگری انتخاب کنید نه تنھا به زیبایی و ظرافت دست نخواھید یافت بلکه یک حس آشفتگی و سردرگمی را در بیننده ایجاد خواھید کرد.

توجه داشته باشید که مفاھیم و سبکھایی نیز که از طریق این عناصر بومی منتقل می شوند با ھم تفاوت دارند به همین خاطر ترکیب بی معنی آنھا آزار دھنده خواھد بود. اگر می خواھید از فرھنگھای متفاوت در اتاق خود نشانه ھایی داشته باشید بھتر است یک فرھنگ اصلی انتخاب کنید و گوشه و کنار را با عناصر جزیی تر از فرھنگھای دیگر تزیین کنید.

یک عنصر را که بیش از ھمه دوستش دارید یا دارای ارزش بیشتری است به عنوان ھسته مرکزی دکوراسیون خود انتخاب کنید و شروع به چیدن و گسترش دکوراسیون در اطراف آن بکنید. ھرچه این عنصر بزرگتر باشد برای زیبایی دکوراسیون شما بھتر است.

یکی از زیبایی ھای خاص و مشخصه ھای اصلی دکوراسیون بومی رنگین بودن آن است. در این عناصر از رنگ به شدت استفاده می شود  و طرحھای معمول به وسیله ترکیب رنگھا ایجاد شده اند. این مشخصه را با درایت و ھوش مورد استفاده قرار دھید تا به ترکیبی زیبا و دلپذیر دست پیدا کنید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا