خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

۵ نکته اساسی برای اینکه چگونه فضای خانه را بزرگتر نشان دهیم؟

بزرگ-نشان-دادن-خانه-آشپزخانه

فهرست مطالب

دکوراسیون داخلی رامسین: چگونه فضای خانه را بزرگتر نشان دهیم؟ زمانی که فضایی از وسعت کمی برخوردار است و صرف‌نظر از کارایی، به لحاظ ظاهری نیز کوچک و دلگیر به نظر می‌رسد.

به‌کارگیری راهکاری خیلی ساده و کاربردی دکوراسیونی در این فضا می‌تواند تأثیرگذار و مفید فایده باشد.

گویی که دیوارها به عقب رانده‌شده و فضا به‌طور واقعی بزرگ‌تر نشان داده می‌شود.

در این مطلب قصد داریم چند نکته مهم را در  رابطه با اینکه چگونه فضای خانه را بزرگتر نشان دهیم خدمت شما ارائه کنیم:

 

 

بزرگ-نشان-دادن-خانه-آشپزخانه

 

 

رنگ دکوراسیون

 

رنگ انتخاب رنگی مناسب برای فضای مذکور ازجمله موم‌ترین اقدامات برای وسیع‌تر کردن آن به لحاظ ظاهری است.

این موضوع تنها به انتخاب رنگی برای دیوارها و سقف محدود نمی‌شود بلکه کف‌پوش انتخابی و همچنین رنگ لوازم دکوراسیونی و کاربردی موجود و یا موردنظر برای فضا نیز از اهمیت بسزایی برخوردارند زیرا در یک محیط، درست است که دیوارها بیشترین و بزرگ‌ترین سطوح را تشکیلمی دهند ولی بخش زیادی از آنها با قرارگیری لوازم در مقابلشان و همچنین نصب دیوارکوب ها و تابلو ها پوشیده شده و درواقع این وظیفه به عناصر دکوراسیونی یادشده منتقل می‌شود.

بنابراین برای پوشش دیوارها و سقف فضایی کوچک از یک رنگ روشن و یا لااقل از تنالیته های مختلف همان رنگ بهره گیرید.

به‌کارگیری رنگ های تیره و به‌خصوص گرم، دیوارها را نزدیک‌تر به نظر می‌رساند.

این موضوع در مورد پوشش کف نیز به همان میزان حائز اهمیت است. هرچه کفپوش انتخابی شما تیره‌تر باشد، وسعت کف محیط کوچک‌تر به نظر می‌آید برعکس کف پوش های روشن و به‌خصوص صیقلی مانند سنگ و سرامیک که بازتابی از نور را نیز به همراه دارند، سبب بزرگ‌تر جلوه دادن کف محیط می‌شوند.

 

 

طرح

 

 

علاوه بر رنگ، طرح نیز در این جریان، نقش مخمی را عهده دار است.

این موضوع، از پوشش دیوارها و کف گرفته تا پارچه های مورداستفاده در لوازم دکوراسیونی مانند پرده، رومبلی، روتختی و غیره شمگی را شامل می‌شود.

به طور کلی هرچه کاربرد طرح کمتر باشد، فضا از وسعت بیشتری به لحاظ ظاهری برخوردار خواهد شد.

 

نور

 

فضاھای پرنور بزرگتر به نظر می رسند بنابراین انجام ھر اقدامی که نور موجود در محیط را افزایش دھد در افزایش ظاھری وسعت نیز کارساز خواھد بود.

یکی از این پیشنھاد به کاربردن رنگ ھای روشن برای سطوح نیز موضوع انعکاس نور بیشتر این قبیل رنگ ھا است.

لذا اگر در فضای مورد نظر پنجره ای دارید که با پرده نسبتاً ضخیمی پوشیده شده است، پرده ای نازکتر را جایگزین کرده تا از حداکثر میزان نور طبیعی بھره گیرید.

در نورپردازی یک فضا با نور طبیعی و در نتیجه دستیابی به ھدف مورد نظر یعنی بزرگتر جلوه کردن فضا، به جز دریافت حداکثر میزان ممکن از نور خورشید راه مھم دیگری وجود ندارد ولی در نورپردازی توسط منابع غیرطبیعی، دست باز است.

شما می توانید با انتخابی صحیح از لوازم نورپرداز، فضایی پرنور و نورپردازی ھدفمند داشته باشید. به عنوان مثال در یک فضا ھرچه دیوارھا روشن تر باشند، فاصله شان از یکدیگر بیشتر نشان داده شده و فضا بزرگتر جلوه می کند. این کار نیز به راحتی با چراغ ھای ھالوژنی امکان پذیر است.

 

چگونه-یک-منزل-بزرگ-داشته-باشیم

 

این روزھا در اغلب خانه ھای نوساز بر روی سقف فضاھای عمومی مانند اتاق نشیمن و پذیرایی حاشیه ای از سقف کاذب طراحی می کنند که داخل آن چراغ ھای ھالوژن تعبیه شده است.

بنابراین کافی است این چراغ ھا را به سمت دیوار ھدایت کنید. البته این کار توسط ھالوژن ھای ریلی نیز عملی است. در مبحث افزایش نور محیط چه حاصل از یک منبع طبیعی و چه منبع مصنوعی، آینه نقش بسزایی دارد.

برای این منظور آینه ای را در مقابل آن منبع نورزا بر روی دیوار نصب کرده و از بازتاب نور توسط آن، برای نورانی تر کردن فضا استفاده کنید.

 

ابعاد

 

ھرچه در محیط از لوازم دکوراسیونی و کاربردی بزرگ و عظیم الجثه تری استفاده کنید بخش اعظمی از فضای موجود با لوازم پر شده و ھرچه فضای خالی کمتری وجود داشته باشد، محیط کوچک تر به نظر می رسد.

 

خطوط افقی

 

ایجاد خطوط افقی بر روی یک و یا چند دیوار فضای کوچک مورد نظر آن ھم از طریق کاربرد عناصر دکوراسیونی، یکی از راه ھای افزایش وسعت آن دیوار و در نتیجه فضا خواھد شد. برای این منظور روش ھای بسیاری وجود دارد:

الف: با چسباندن کاغذدیواری نواری بر روی یک و یا دو دیوار مھم از یک فضا و یا ایجاد نواری چاپی با استفاده از تکنیک استنسیل یا مھر دیوارھای اصلی یک فضا را بزرگتر جلوه دھید. البته توجه داشته باشید کاربرد این کاغذھا بر روی کلیه دیوارھای فضا، محیطی بسته و محدود را سبب شده و فضا را از آنچه ھست کمتر نشان می دھد.

ب: نصب ھر گونه دیوارکوب در قالب تابلو، آینه، طبقه، زوار و غیره به صورت افقی در طولی بلند و متناسب با طول دیوار، روش دیگری برای ایجاد خطوط افقی مورد نظر است.

به طور کلی در کلیه راھکارھای فوق، ھدف ھدایت چشم بر روی خطی افقی واقع بر روی دیوار است.

به این ترتیب به جای آنکه چشم طول یک دیوار را با سرعت گذر کند، وقفه ای حتی چند ثانیه ای داشته و ھمین مدت زمان کم، عاملی برای طویل تر نمایاندن طول دیوار در ذھن می شود.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *