چگونه طراح داخلی منزل خود باشیم؟

دکوراسیون رامسین: با وجود تنش های امروزی که در قالب مشکلات و مدل های مختلف به انسان تحمیل می شود و باعث اضطراب، افسردگی و استرس می شود این نیاز را بیشتر در ما قوی می کند که خانه آرامش بخش و آرام برای خود خلق کنیم.

 به ھمین خاطر توجه به زﯾباﯾی محل زندگی بسیار اهمیت دارد. متاسفانه در اجتماع ما کمتر به این امر توجه می شود و طراحی دکوراسیون داخلی به رستورانھا و مرکز تجاری خلاصه شده است. 

ممکن است یکی از دلایل این موضوع بالا بودن ھزﯾنه طراحی به وسیله یک شرکت دکوراسیون داخلی است.

در این مطلبقصد داریم به نکاتی ساده در مورد طراحی داخلی کل آپارتمان اشاره کنیم تا شما نیز بتوانید بدون استفاده از تخصص فردی تا حدودی به طراحی فضای آپارتمانی خود بپردازﯾد.

* فضای ورودی ورودی ساختمان جزء فضاھاﯾی می باشد که در طراحی آن کمتر توجه می شود و معمولا” به عنوان جا کفشی از آن استفاده می شود ، در صورتی که اولین فضاﯾی که پیام دعوت را به مخاطب ارسال مینماﯾد ورودی است . و میباﯾست اﯾن پیام را با بگار گیری عناصر بصری مناسب تقوﯾت کرد . جھت تحقق بخشیدن به اﯾن ھدف میتوان از کمد ھای جا لباسی ھمراه با بوفه استفاده کرد . توجه کنید که ابعاد عرضی کمد زﯾاد نباشد زﯾرا فضا را خرد و حقیر می نماﯾد. استفاده از ﯾک آﯾنه سر تا پا نیز اﯾن فضا را کامل تر می کند.

* نشیمن و پذﯾراﯾی بعد از ورودی به فضای نشیمن و پذﯾراﯾی می رسیم . عناصری که در مسیر ورود به نشیمن ﯾا پذﯾراﯾی قرار می گیرند می باﯾست به نحوی چیده شوند که فرد را به طرف محل مبلمان ھداﯾت و ھمراھی نماﯾند. و تا حد امکان باعث دور زدن و ﯾا چرخیدن مھمان نشوند.

پیش بینی شومینه در فضای نشیمن نحوه چیدمان مبل ھا را آسان تر می نماﯾد، در اﯾن حالت امکان قرار دادن مبل ھا بصورت متقارن در دو طرف شومینه فراھم میشود. نحوه قرارگیری مبلمان پذﯾراﯾی بھتر است بصورت دوار ﯾا مستطیلی باشد و در صورت قرار دادن ﯾک آباژور در زاوﯾه بین مبلھا می توان بر ابھت فضا افزود. دقت کنید آباژور را از نوع بلند پاﯾه انتخاب نماﯾید . به آباژور می توانید از گیاھان بنجامین استفاده کنید .

* نھار خوری فضای نھار خوری معمولا” در کنار پذﯾراﯾی قرار می گیرد و نیاز به میز نھار خوری ، کمد ﯾا قفسه ای برای نگھداری ظروف و نور پردازی  مناسب دارد . دقت کنید که میز را نسبت به ابعاد فضا انتخاب نماﯾید ، معمولا” تا دو برابر اعضای خانواده کافی است.

*  اتاق خواب معمولا” جھت استراحت مورد استفاده قرار می گیرد و میباﯾست تمام توان را برای اﯾجاد آرامش در آن بکار گرفت . در اتاق خواب بھتر است از رنگھای سرد استفاده شود
( مانند رنگ ماﯾه ھای سبز و آبی ) زﯾرا رنگ ھای سرد آرامش بخش ھستند. دقت نماﯾید تخت را در زﯾر پنجره و ﯾا روبروی در ورودی اتاق قرار ندھید. زﯾرا ھنگام باز بودن درب اتاق فردی که بر روی تخت داز کشیده کاملا” قابل دﯾد است.

* اتاق خواب فرزندان برخلاف پدر و مادر فرزندان علاوه بر استراحت در اتاق خواب استفاده ھای دﯾگری نیز از آن می برند و نحوه طراحی بستگی به جنسیت ( دختر ﯾا پسر ) ، رشته تحصیلی ، سن و … دارد و نسبت به نیاز آنھا طراحی صورت می پذﯾرد.

* اتاق کودک در طراحی اتاق کودک میباﯾست از رنگ ھای شاد و مورد علاقه کودکان استفاده کرد .معمولا” کودکان به رنگھای قرمز ، زرد ، سبز و آبی علاقه زﯾادی دارند. در اتاق کودک می باﯾست فضا را به بخشھای کوچکتری تقسیم کرد، مانند فضاﯾی برای استراحت ، پخش کردن اسباب بازی ھا و بازی کردن ، میزی که بتوانند بر روی آن نقاشی کنند ، قفسه برای نگھداری اسباب بازﯾھا و… بر روی دﯾوار اتاق کودک میباﯾست سطحی برای چسباندن نقاشی ھا پیش بینی شود . دقت کنید که حتما” کف اتاق را با موکت ﯾا ساﯾر پوشش دھنده ھای مشابه بپوشانید ، زﯾرا کودکان علاقه زﯾادی به بازی کردن در کف اتاق دارند

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا