خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

چگونه خانه ای ایده آل بسازیم؟

WhatsApp Image 2020-07-04 at 06.44.43 (1)

فهرست مطالب

دکوراسیون داخلی رامسین: اگر ھنوز فرصت نکرده اﯾد دکوراسیون خانه را برای سال نو پیش رو تغییر دھید، نگران نباشید، ﯾک ھفته ھم فرصت زﯾادی است تا بتوانید منزلتان را ھر طور که دوست دارﯾد بچینید!

از اتاق نشیمن شروع کنید که بیشتر وقتتان را در آن می گذرانید. محل لوازم موجود در اتاق نشیمن را تغییر دھید. نقطه ای را به عنوان مرکز در نظر بگیرﯾد و مبل ھا را مقابل آن بچینید مثلا مقابل شومینه ﯾا به صورت نیم داﯾره اطراف تلوﯾزﯾون قرار دھید.

 در صورت دارا بودن پنجره پرده ھا را تعوﯾض کنید و ترجیحاً از پرده ھاﯾی با رنگ روشن و زندگی بخش مثل سبز استفاده کنید. نگران کوچک بودن فضای اتاق نشیمن نباشید. گذاشتن ﯾک آﯾنه برای بزرگ تر به نظر رسیدن فضا بسیار مناسب است.

 اگر اھل ھنر ھستید نقاشی ﯾا عکس ھای مورد علاقه تان را قاب کنید و به دﯾوار بیاوﯾزﯾد که تاثی زاﯾنده ای بر بزرگنماﯾی اتاق دارد. اما در انتخاب قاب ر ف برای عکس ﯾا نقاشی مورد نظر به رنگ خود اثر و ھماھنگی رنگ قاب با رنگ آمیزی دﯾوار و پرده ھا بسیار توجه کنید.

 اگر رنگ به کار رفته درون اثر ملاﯾم و کمرنگ است، قابی با رنگ تند و گرم انتخاب کنید برعکس برای آثار ھنری شلوغ از قاب ھاﯾی با رنگ ھای ملاﯾم و حتی خنثی استفاده نماﯾید. تعادل رنگی میان قاب و دﯾوار ھا را فراموش نکنید. برای ھرچه دلنشین تر شدن اتاق در فضای خالی میان مبل ھا میز کوتاه قرار داده و روی ، آن را با شمعدان، گل خشک ﯾا قاب عکس پر کنید. البته به ارتفاع میزی که در کنار مبل ھا قرار می دھید توجه کنید که بلندتر از دسته ھای مبل ﯾا میزی که در وسط اتاق گذاشته اﯾد نباشد که در آن صورت باعث نامتناسب شدن فضا می شود.

 برای خرﯾد رومبلی جدﯾد از انتخاب پارچه ھاﯾی با طرح ھای شلوغ و گل گلی و رنگ ھای تند و گرم خودداری کنید که نه تنھا باعث اﯾجاد آرامش نمی شود که اعصابتان را به ھم می رﯾزد. به نورپردازی اتاق نیز توجه کنید. نصب لامپ سقفی و گذاردن آباژور متناسب با رنگ مبلمان و دﯾوارھا تاثیر فوق العاده ای بر بزرگنماﯾی و آرامش اتاق خواھد داشت.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *