چگونه حمام و دستشویی را تزئین نماییم!

طراحی دکوراسیون داخلی رامسین: حمام و دستشویی یک فضای کاربردی است و به همین خاطر باید مورد توجه بیشتری قرار بگیرد.

ما باید به این نکته توجه کنیم که فضایی که مورد استفاده همه اعضای خانواده است و به بهداشت و سلامتی هر یک از ما مربوط می شود. به همین دلیل باید این فضا را بدست فراموشی نسپاریم. از طرفی این نکته نیز حائز اهمیت است. ما از یک سو با فضایی ارتباط داریم که می بایست از نظر بهداشتی در بهترین حالت ممکن باشد و از طرفی این فضا باید طوری طراحی شود که از نظر روحی و روانی بتواند ما را اغناء نماید.

تزئین و نحوه طراحی دکوراسیون داخلی حمام و دستشویی از جمله مواردی است که باید به آن توجه ویژه ای داشته باشیم که از نظر روانی بار مثبتی در پی داشته باشد.

ما در این مطلب قصد داریم ضمن یادوآوری اهمیت این موضوع به شما کمک کنیم که بتوانید ضمن خلق یک فضای ساده در دکوراسیون حمام، در مورد چگونگی اﯾن تزئین تصمیم بگیرﯾد.

چند نکته درباره دکوراسیون

روشھای زیادی برای نحوه دکوراسیون و دیزاین حمام وجود دارد. اما اصلی ترین بخش انتخاب یکی از روش هایی است که باید انجام دهید. چنانچه اﯾده شما شامل خرده رﯾزھا و دﯾگر وساﯾل گران قیمت موجود در بازار است، باید توجه کنید که قبل از هر چیز باید به تناسب و ترکیبات ممکن اﯾن موارد فکر کنید.

شاید افزودن ﯾکی از عناصر تزئینی به نظر شما مناسب باشد، ولی این عنصر مناسبنی با بقیه وسایل نداشته باشد. ﯾکی از اشتباھات رایج در تزئین حمام و دستشویی، بهره گرفتن از چند طرح مختلف است.

به طور مثال دﯾوارھا نقش متضادی از حوله ھا و ھردو اﯾنھا متفاوت از پرده حمام ھستند. این کار تصوﯾری عصبی کننده به وجود خواهد آورد. به همین خاطر راه مناسب این است که با استفاده از حداکثر دو نقش و رنگ متناسب، مثلا طرح – گل و گیاه  یا آکواریوم- با ﯾکدﯾگر در فضای حمام است.

چند اﯾده موضوعی

برای اﯾجاد ھماھنگی می توان، حمام را ھم مانند سایر بخش های خانه تزئین کنید ﯾا زمینه ای را درنظر بگیرﯾد که به کلی با فضای باقی خانه متفاوت باشد.

به طور مثال؛ اگر به ساحل درﯾا علاقه من هستید، موضوع درﯾا را برای تزئین حمام دست مایه خود قرار دھید. دﯾوارھا را آبی روشن ﯾا بژ-به رنگ ماسه- انتخاب کرده و برای تقوﯾت موضوع ﯾکی دو عکس به دﯾوار نصب نمایید.

نکته حائز اهمیت این است که موضوع مورد نظر شما ھرچیزی که باشد، بھترﯾن کار ساده و خنثی نگھداشتن رنگ کف، دﯾوارھا و طاقچه خواهد بود ولی باید از لوازم و خرده رﯾزھای تزئینی استفاده کنید. ولی اگر بخواھید پس از مدتی تم تزئینی حمام را تغییر دھید، خرج زﯾادی روی دست شما نخواهد داشت.

فوق مدرن

برای افرادی که به وساﯾل مدرن علاقه دارند، روش تزئین و تجھیز حمام مانند شیرھای مجھز به چشم الکترونیک، سر دوشھای و مانند اﯾنھا  جالب خواهد بود. انواع سردوشھا از مدلھای قابل تنظیم تا انواعی که دارای چند خروجی آب ھستند و از دو ﯾا چند جھت آبفشانی می کنند، در بازار موجود است. شیرھای آب دارای چشم الکترونیک نیز از دسته مواردی ھستند که واقعا ارزش مخارج تھیه و نصب را دارند و همچنین باعث صرفه جوﯾی در آب می شوند.

آرام بخش

اگر سبک مورد رو به آرامش و سادگی تماﯾل دارد، برای اﯾجاد فضایی متناسب با چنین روحیه ای می بایست حمام را با رنگھای روشن تزئین نمایید. رنگھای روشن فضا را بزرگتر نشان می دهند و موجب تقوﯾت روحیه شخص خواهند شد. چنانچه به بو حساسیت ندارﯾد، در حمام از خوشبو کننده ھای طبیعی بهره بگیرید.

بوی مشک و یا گیاهی مانند اسطوخدوس بسیار آرام بخش بوده و انواع خوشبو کننده ھای آن به شکلھای مختلف مانند شمع، ظروف تزئینی با محفظه ای برای اسانس، صابون و… در بازار موجود است. تزئیناتی با مواد طبیعی مانند چوب و سنگ و ھمچنین گیاھان سبز طبیعی ﯾا مصنوعی – نه گلھای مصنوعی درشت قرمز و زرد- نیز به اﯾجاد فضاﯾی آرام بخش کمک میکند.

سلیقه کودکانه

وقتی تزئین حمام و دستشوﯾی برای کودکان جذاب باشد، علاقه آنان به پاکیزگی و نظافت نیز بیشتر می شود و در عین حال شادی و جذابیت خاصی به خانه خواهد داد. به همین خاطر همیشه علایق کودکانه فرزندان خود را از آنها بپرسید و ببینید که چه چیزی به آنها لذت می بخشد.

مثلا برخی کودکان کتاب را دوست دارند برخی حیوانات و ماھیھا را می پسندند و خیلی نیز به جنگل و طبیعت علاقه دارند.  ﯾافتن مواد تزئینی-کاربردی مانند حوله، پرده حمام و جای صابون و مسواک با تم مورد علاقه کودکان کار مشکلی نیست.

فرانوش نکنید شما با ایده گرفتن از تصاویر مختلف میتوانید نیروی خلاقه خود را تحرﯾک کنید و انتخاب درستی داشته باشید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا