چگونه با رنگ، فضای دکوراسیون را تغییر دهیم!

طراحی دکوراسیون رامسین: داشتن اطلاعات کافی و آگاهی لازم در هر زمینه ای به ما کمک می کند که بهترین نتیجه را داشته باشیم. به همین خاطر قبل از اقدام در هر کار بهتر است که نسبت به آن کار یک نتیجه نسبی کسب نماییم. در این مطلب قصد داریم شما را با رنگ بیشتر آشنا کنیم تا به وسیله آن بتوانید در دکوراسیون داخلی خود را با کمترین هزینه تغییر دهید.

رنگ ھا در دو بستر اصلی در محیط حضور دارند: پوشش ھای اصلی شامل د ﯾوار، کف، سقف و د رھا و همچنین  لوازم د کوراسیون شامل مبلمان، پرد ه ھا، فرش و غیره.

باید توجه داشت که اﯾن دو قالب به لحاظ نقش دکوراسیونی در فضا، از اھمیت بیشتری برخوردار هستند، زﯾرا نسبت به لوازم دکوراسیونی ثابت تر بوده و به گونه ای نقش پس زمینه را برای آن لوازم اجرا می کنند. در میان اﯾن پوشش ھا، دﯾوارھا به جھت وسعت که در فضا دارند، جاﯾگاه مهمی داشته و میزان تاثیرشان بر دﯾگر لوازم د کوراسیونی بسیار چشمگیر است. د ﯾوارھا و انتخاب رنگشان در تغییر محیط و نور بسیار تاثیرگذار است.

رنگ ھای خنثی و رنگ سفید

رنگ سفید  سمبل خلوص، بی گناھی، پاکی و القاکننده آرامش و صلح است. سفید  ﯾکی از کاربردی ترﯾن رنگ ھا در طراحی دکوراسیون ﯾک محیط است. زﯾرا که با ھمه رنگ ھا به راحتی ترکیب می شود. به کارگیری رنگ سفید  در فضا به خصوص برای پوشش ھای اصلی، آن مکان را روشن تر و بزرگتر جلوه می دھد. به همین دلیل برای فضاھای کوچک و کم نور، یک انتخاب اﯾد ه آلی است.

سفید  خالص ھنگامی که با نور طبیعی ترکیب شود یک رنگ گرم را به وجود می آورد. به طور معمول رنگ سفید  با ترکیب عناصر معماری قد ﯾمی و ﯾا جھت اﯾجاد  ھماھنگی مجزای معماری بسیار اﯾده آل خواهد بود.

برای حفظ آرامش فضا با سطوح سفید می توان از لوازمی با رنگ طبیعی مانند چوب استفاده کرد  و برای اﯾجاد تضاد ھای رنگ می توان از رنگ ھای دراماتیک استفاده کرد.

رنگ ھای خنثی

رنگ ھای کم ماﯾه مانند  صورتی خنثی  محسوب نمی شوند  ولی رنگ کرم جزو رنگ ھای خنثی حساب می آﯾد. این قضیه در مورد  خاکستری روشن که از مشکی به وجود آمده نیز صدق کند.

این نکته را فراموش نکنید رنگ ھای خنثی در بسیاری از مواد طبیعی مانند سنگ ، خاک، چوب و همچنین در برخی از موارد  مصنوعی مانند فلز، شیشه، سیمان و حصیر، شن و … دیده می شود.

رنگ ھای خنثی در دنیای دکوراسیون از اھمیت زیادی برخوردار است.  خنثی بودن آنھا به اﯾن معناست که به راحتی با دیگر رنگها ترکییب می شوند.  

اﯾن رنگ ھا آرام بخش و ملاﯾم ھستند ، با پوشش دﯾوار توسط یکی از آنھا می توان پس زمینه خوبی برای نصب تابلو، نوارھای چاپی و کاغذی، پرده ھا و به طور کلی دﯾوارکوبھا فراھم آورد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا