۲

چگونه انرژی مثبت را به فضای زندگی خود بیاوریم؟

طراحی دکوراسیون داخلی رامسین: همان طور که همه ما برای مراقبت از سلامتی جسم نیازمند تغذیه مناسب هستیم برای داشتن یک وضعیت روحی مناسب نیازمند استراحت، آرامش و نشاط هستیم.

در این میان عوامل زیادی وجود دارد تا این آرامش را برای ما به وجود بیاورند.ﯾکی از این عوامل نوع دکوراسیون محل کار و زندگی ما است. میزان انرژی موجود در اﯾن دو مکان کاملا می تواند بر سلامت جسمی و روحی ما تاثیر بگذارد. انرژی حیاتی در تمام موجودات و اجسام و در ھمه جا وجود دارد. ولی در برخی نقاط انتشار انرژی، بیشتر از نقاط دﯾگر است.

به طور معمول جاهای مرتفع مانند مناطق کوھستانی و جنگل ھا و معابد، مساجد، کلیساھا ﯾا زیارتگاهها و ھر جا که انسان در آن به عبادت خدا می پردازد منبع انرژی است.

دکوراسیون انرژی

موقعیت و جھت پدﯾده ھا در فضا از نقش مهمی برخوردار بوده و محل سکونت، نحوه قرارگیری اشیا، میز، مبلمان، کتابخانه و … انسان قادر به تاثیرگذاری بر سلامت رفتار و روان او خواهند داشت!

براساس معیار فنگ شوﯾی اشکال ھندسی، خطوط در محیط ھای مناسب موجب هماهنگی نیروھای آسمانی با انسان و اشیا شده  و در نتیجه به او سلامتی و موفقیت خواهند بخشید.

چنین تاثیراتی شخصیت و رفتار انسان را در جھت مثبت ﯾا منفی هدایت می کنند. به همین دلیل اصلی ترﯾن عصاره دکوراسیون انرژی ﯾا فنگ شویی، توجه به همسازی موجود در طبیعت بوده است. چه راهکاری می تواند ما را به این مقصود برساند؟!

در ادامه چند نکته خیلی مهمی که می تواند شما را در این زمینه کمک کند آورده ایم که عبارتند از:

زدودن انرژی ھای منفی

می توانید بعضی از اﯾن مکان ھا را در اطراف خود مثال بزنید، اماکنی که ارتعاشات فی آنھا بالاست. بسیاری از ما تجربه کرده اﯾم که زمان مراجعه به برخی نقاط، حال خوب ما، خراب می شود مانند جاھای گرفته، بدون گردش و تهویه ھوا، بدون نور و … دلیل اصلی آن بالا بودن ارتعاشات منفی در اﯾن اماکن است.

راهکارهای زیادی در این زمینه وجود دارد که می توان با آن فضا را از ارتعاشات منفی پاک و ارتعاشات مثبت را جاﯾگزﯾن آن کرد.

اﯾن اقدام در مکان ھای عمومی مانند ھتل ھا ﯾا کوپه های قطار بسیار مفید واقع می شود و حتی می توان آن را به منظور پاکسازی و تقدﯾس منزل، محل کار ﯾا اتومبیل خود نیز استفاده نمود، اغلب افراد پس از اﯾن عمل، احساس خوبی را تجربه می کنند.

به طور مثال اگر ﯾک درمانگر بخواھد به شفای بیماری بپردازد. کار کردن درمانگران در اتاقی که از انرژی ھای منفی پاکسازی شده باشد، بسیار با اھمیت است. بھتر است در صورت امکان اتاقی انتخاب شود که در معرض نور آفتاب بوده و به فضای باز و ھوای تازه دسترسی پیدا کند. نظافت از جمله کارهایی است که می تواند انرژی های منفی را از خانه دور کند.

چند توصیه ساده برای جذب انرژی مثبت:

حضور گیاھان، مولد انرژی و شفابخش ھستند. می توان در اتاق خود از وجود زنده گیاھان استفاده کنید و زندگی را در کنار گیاھان تجربه نمایید.

استفاده از رنگ ھای شاد و با نشاط نیز می تواند بسیار موثر و کاربردی باشد. رنگ در دفع انرژی ھای منفی در فضا امواج منفی بسیار مفید است.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *