خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

چه نوع مبلمانی مناسب دکوراسیون خانه شماست؟!

تزئین شومینه

فهرست مطالب

دکوراسیون داخلی رامسین: شاید یکی از نکاتی که صاحبان خانه به آن توجه کمتری دارند این باشد که به زمان خرید مبلمان توجهی به ابعاد و مساحت منزل خود ندارند. چرا که یک مبلمان بزرگ هیچ وقت مناسب یک آپارتمان کوچک نیست. همان طور که یک مبلمان  کوچک به هیچ وجه زیبنده یک خانه بزرگ نیست.

در واقع ابعاد مبلمان یکی از مھمترین مواردی است که در مرحله انتخاب باید مد نظر قرار داد. به همین خاطر پیشنهاد می شود حتما هنگام خرید به خصوص در شرایطی که با محدودیت فضا مواجه هستید، متناسب با محیطی که دارید اقدام به خرید مبلمان کنید.

ممکن است این سوال در ذهن شما به وجود بیاید برای اینکه بتوانید دکوراسیون داخلی خود را مطابق با استانداردهای روز ئزئین کنید و مبلمانی متناسب با این محیط تهیه نمایید چه باید بکنید؟

توصیه می شود ھنگام حتما یک متر نواری به همراه داشته باشید تا با اندازه گیری ابعاد مبل موردنظر و مطابقت دادن با وسعت محیط، مناسب ترین را انتخاب را داشته باشید.

مشکل تنھا جای دادن مبلمان در فضا نیست، در نظر گرفتن چیدمانی مناسب و صحیح، با حفظ فاصله میان لوازم موجود و ھمچنین تسهیل در رفت و آمد و نشست و برخاست ھمگی از جمله مھمترین مواردی ھستند که در زمان تصمیم گیری باید مورد توجه قرار بگیرد.

چنانچه با محدودیت زیادی به لحاظ وسعت فضا مواجه ھستید، چند راھکار وجود دارد:

مبلمانی با ابعاد کوچک تر انتخاب کنید.

با توجه به فضای خالی موجود، تعداد کمتری مبل تھیه کنید. به طور مثال  به جای یک سرویس کامل، نیم ست تهیه نمایید.

مبل ھای کم جا کهمی توانند چندین نیاز را برآورده سازند از جمله بھترین راھکارهستند. برای مثال مبل ھایی که میزھای پذیرایی کشویی در کنارشان تعبیه شده یا مبل ھای کشودار و یا حتی انواع تختخوابشو، برای فضاھای کوچک بسیار مناسب ھستند.

فراموش نکنید تناسب مبلمان با محیط به لحاظ ابعاد، محدود به بزرگ بودن مبلمان و کوچک بودن فضا نیست. در شرایطی که تصمیم دارید برای فضای بزرگی یک سرویس مبلمان تهیه کنید، انتخاب مبلمانی کوچک و ظریف و یا در تعداد کم و در نتیجه وجود فضای خالی زیاد در محیط نیز به لحاظ دکوراسیونی کار درستی نیست.

 

 

چه رابطه ای بین سبک و مدل مبل و فضای خانه وجود دارد؟

باید توجه داشت که مبلمان مھمترین عامل ایجاد کننده دکوراسیون محیط است. به این معنی که می توانید با انتخاب مبلمانی به سبک دکوراسیون مورد نظر در فضای موجود تحولی اساسی ایجاد کرده و برای این منظور در نظر گرفتن دو نکته اهمیت و ضرورت دارد:

این موضوع در شرایطی ممکن است که دیگر اجزای دکوراسیون داخلی منزل مانند پرده ھا، لوسترھا، تابلوھا، بوفه ھا و ویترین ھا ھمگی از آن سبک پیروی کنند. و یا تصمیم بر تعویض کلیه آنھا نیز وجود داشته باشد.

سبک دکوراسیونی فضای مرتبط نیز ھماھنگ و متناسب باشد. چرا که تضاد بدون حساب در دو سبک دکوراسیونی ھمجوار محیط را می تواند زشت کند.

نکته مهم: در شرایط انتخاب توجه به اجزای ثابت معماری داخلی یک محیط ضروری است. شرایط معماری داخلی برخی از فضاها طوری  است که امکان اجرای سبک دکوراسیون خاصی در آن وجود ندارد.

باید به این موضوع توجه داشت که امتخاب مدل و سبک در دکوراسیون داخلی اهمیت فوق العاده ای دارد. چرا که در یک سبک دکوراسیونی مدل ھای زیادی برای مبلمان وجود دارد که می توانید پس از انتخاب سبک مورد نظر با توجه به سلیقه و ھمچنین با در نظر گرفتن شرایط فضا به خصوص وسعت آن و دیگر لوازم محیط بھترین و مناسب ترین را بر گزینید.

مدل مبلمان با خصوصیاتی ھمچون ابعاد، رنگ، طرح و سبک، بر حس دریافتی شما از فضا تاثیر خواهد گذاشت.  به همین خاطر ھنگام انتخاب مدل مبلمان دو موضوع مھم را باید مورد توجه قرارداد.

-ظاهر مبلمان و هماهنگی آن با محیط

مبلمان فقط یک تزئین برای دکوراسیون نیست بلکه کاربرد آن از اھمیت بیشتری برخوردار است.

ارتباط کاربرد مبلمان و شرایط فضا:

تعریف جنبه کاربردی فضایی که قصد دارید مبلمانی برای آن قسمت از خانه تھیه کنید در انتخاب شما بسیار تاثیرگذار است به عنوان مثال به طور قطع مدل، رنگ، طرح، سبک و حتی ابعاد کاناپه ای که برای اتاق نشیمن در مقابل تلویزیون در نظر گرفته شده با ویژگی ھای کاناپه سرویسی که برای اتاق پذیرایی انتخاب شده است متفاوت خواھد بود. در واقع در اینجا این فضا و کاربرد آن است که پاره ای از مشخصات مبلمان را تعیین می کند. به ھمان میزان که می بایست به استحکام و راحتی مبلمان انتخابی اتاق نشیمن توجه شود برای اتاق پذیرایی بیشتر جنبه ھای ظاھری آن شامل مدل، رنگ، طرح و مانند آن مدنظر قرار می گیرد.حال که به اجمال به تاثیرات شرایط یک فضا بر تک تک مشخصات مبلمان پرداخته ایم قصد داریم با ارائه چند پیشنھاد کلیدی شما را در دستیابی ھر چه سریع تر به نتیجه مورد نظرتان یاری دھیم:

١ -به ھنگام انتخاب پارچه تمام توجه خود را بر روی طرح و رنگ و تناسب آن با مبلمان و محیط متمرکز نکنید بلکه ھمزمان، کیفیت جنس پارچه به لحاظ دوام و نوع کاربرد مبلمان را نیز مدنظر قرار دھید.

٢ -سرویس مبلمانی انتخاب کنید که از وزن زیادی برخوردار نبوده و جابه جایی آن توسط اھالی خانه به خصوص خانم خانه برای امور تمیزکاری میسر باشد.

٣ -اگر مبلمان انتخابی شما از تمام جوانب مناسب بوده ولی وجود پارچه طرح دار و شلوغ آن شما را در تصمیم گیری مردد کرده است. شما می توانید با استفاده از کوسن ھای ھماھنگ ساده و رنگی، آن طرح ھا را به گونه ای شکانده و نمای متفاوتی برای مبلمان ایجاد کنید.

۴ -در صورتی که بر کاربرد پارچه ساده و روشن برای مبلمان راحتی خود اصرار می ورزید، از پارچه ھای ضدلک کارخانه ای انتخاب کرده و یا با اسپری ھای مخصوص پوششی ضدلک بر روی آنھا ایجاد نمایید.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *