خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

چه نوع رنگی مناسب حمام است؟

WhatsApp Image 2020-07-04 at 06.45.40

فهرست مطالب

دکوراسیون داخلی رامسین: انتخاب ترکیب درستی از رنگ در حمام تاثیر زﯾادی در فضای دکوراسیون داخلی دارد. توجه به این نکته که رنگ ھا حتی در موارد کاربردی را نیز تاثیر گذار هستند حائز اهمیت است. رنگ هم در جنبه زیباشناسی و ظاهری و هم در بحث روانشناسی داری کاربردهای شگفت انگیزی هستند که هر دکوراتوری باید قبل از رنگ آمیزی فضا به مقوله روانشناسی رنگها توجه ویژه ای داشته باشد.

این قضیه فقط شامل اتاق هایی چون اتاق خواب یا نشیمن نمی شود. بلکه به همه بخش های منزل ارتباط دارد.

به طور مثال رنگ آمیزی قرمز دﯾوار اطراف آیینه موجب می شود نور قرمز بازتابش کرده و در صورت غلیظ بودن اﯾن رنگ قرمز، زمان اصلاح یا آرایش دچار اشتباهاتی می شوید.

به هر حال اطمینان حاصل کنید انتخاب رنگ حمام یکی از حساسترﯾن اقدامات در زمینه دیزاین طراحی داخلی است.

گاهی افراد گمان می کنند حمام فقط جایی برای تمیز کردن است. در حالی که بخشی از رسالت حمام این موضوع است و بخش عمده ای از آن برای رفع خستگی و پناه جستن به آغوش آب گرم است…

در زمان انتخاب رنگ حمام به سلیقه و روحیه خود و اطرافیانتان توجه داشته باشید. نیاز است که شما بدانید حمام شما قرار است چگونه مکانی باشد. از چه ویژگی هایی برخوردار باشد. دارای چه فاکتورهایی باشد و دهها مورد دیگر که همه آنها ارتباط دارد.

اینجاست که دوباره ما به مقوله رنگها و شناخت آنها از نظر زیباشناسی و روانشناسی بر می گردیم. با شناخت درست رنگ ها این امکان برای ما به وجود می آید که از بهترین رنگ در بهترین حالت ممکن استفاده کنیم.

برای مثال: رنگ ھای گرم انرژی زا و سرزنده ھستند و رنگ ھای سرد حس سکون و ارامش را به ارمغان می آورند . استفاده از رنگ ھای ھمسان و نزدﯾک به ھم ﯾک محیط باز و آرام به وجود می آورد و در مقابل استفاده از رنگ ھای مکمل، ﯾک محیط سرزنده و خلاق و پوﯾا را به تصوﯾر خواهد کشید.

در این میان متوجه می شویم که رنگ ھای متضاد مثل سفید و سیاه ﯾا سفید و سورمه ای محیط را کاملا رسمی می کنند .

به هر حال تعامل رنگ ھا و نور را نباید فراموش کرد. ﯾکی از زﯾباﯾی ھای طراحی اخلی در عصر حاضر لامپ های و ابزارهای نور رنگینی است که اصولا در نزدﯾکی دوشھا نصب می شوند و رنگ نور آنھا قابل تنظیم است تا با توجه به وضعیت روحی خود رنگ را انتخاب نمایید.

در انتخاب رنگ جسارت داشته باشید. چرا که شما توسط رنگ می توانید یک تغییر و تحول اساسی بدهید. برای اﯾن منظور از طبیعت ، تصاویر و نقاشی ھا ایده بگیرید. چنانچه رنگ حمام را تک رنگ انتخاب کرده اﯾد برای جاذبه و عدم ﯾکنواختی وسایل آن از رنگ ھای مکمل و ترکیبی استفاده کنید.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *