خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

چه نورپردازی مناسب خانه است؟

WhatsApp Image 2020-05-20 at 5.15.16 PM

فهرست مطالب

طراحی دکوراسیون داخلی رامسین: از جمله عناصر ویژه و مهم در تزئین و دیزاین خانه، نحوه نورپردازی آن است. نورپردازی در اتاق در اﯾجاد آرامش نقش زیادی ایفا می کند و همچنین در کوچک یا بزرگ جلوه دادن فضا نیز به شدت تاثیر گذار خواهد بود.

توجه داشته باشید که ھرچه فضای ﯾک اتاق کم نور باشد کوچکتر به نظر می آید و ھرچه پرنور و روشن باشد، بزرگتر دیده می شود. نورپردازی در  پذﯾرایی و اتاق نشیمن که محل تجمع افراد خانواده است از اھمیت زیادی برخوردار می باشد.

از طرفی اصلی ترﯾن منبع ورود نور و روشناﯾی خانه، پنجره است. به همین خاطر برای استفاده بهتر و بهینه تر از نور طبیعی نصب پرده ھای حریر و تور بسیار اهمیت دارد.

وجود نور در شب و تاریکی بیش از همه وقت دیگر مهم است و معمولا بسیاری از خانواده ها برای اینکه بتوانند فضای منزل خود را در شب نورپردازی کنند، هزینه های زیادی خرج لوستر، آباژور و چراغ ھای متناسب با ارتفاع سقف و رنگ دﯾوار می کنند.

باید توجه داشت که در نورپردازی اتاق نشیمن که آرامش، آساﯾش و انرژی را به اھل خانه القا می کند، بھتر است چراغ ھای دﯾواری و سقفی که نور ملاﯾمی دارند و با انعکاس نور از سقف به فضا گرمی خاصی به فضا و محیط می بخشند، به کار ببرﯾد.

سعی کنید برای اتاق پذﯾرایی که باﯾد بسیار پرنور و درخشان باشد از لوستر ھای کمی بزرگتر و طرح دار استفاده کنید که علاوه بر نور، زﯾبایی خاصی به اتاق می دھد.

روشنایی در آشپزخانه بیش از هر بخش از خانه دارای اهمیت است. به لحاظ اﯾنکه محل کار کدبانوی خانه است باﯾد همیشه پر نور و روشن باشد. استفاده از چراغ ھالوژن و لوستر ھای تک چراغی تاثیر خوبی در اﯾن ھدف خواھد داشت. برای اتاق خواب نیز بھتر است از آباژور و لامپ ھای کم نور کمک بگیرید.

بسیاری از افراد مخصوصا کارمندان و محصلین در اتاق خواب مشغول به عنوان محل کار نیز استفاده می کنندبه همین دلیل توصیه می کنیم از لامپ ھای رنگی که در اﯾجاد آرامش مؤثر هستند استفاده کنید. در پایان یادآوری می کنیم که حتما در انتخاب دقت لازم را به کار ببرید و لوستری را انتخاب کنید که متناسب با فضای منزل شما باشد

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *