خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

چه اشتباھاتی در دکوراسیون وجود دارد؟

WhatsApp-Image-2020-06-08-at-23.32.55-3

فهرست مطالب

طراحی دکوراسیون داخلی رامسین: از طریق ذوق و سلیقه فردی و امکاناتی که در حال حاضر در بازسازی و نوسازی خانه وجود دارد می توان منزل خود را با یک طرح مناسب، زیبا کرد.

به طور معمول اشتباهات رایجی در دکوراسیون داخلی اتفاق می افتد که با شناخت آنها می توانید از بروز این اشتباهات جلوگیری کرد.  در این مطلب قصد داریم به چند اشتباه در دکوراسیون داخلی و نحوه جلوگیری از آن به شما توضیح دهیم. مبلمان غیر متناسب با مساحت فضا، که یکی از انتخابات رایج در تغییر دکوراسیون منزل است.

همان طور که همه ما هیچ وقت رغبتی برای پوشیدن لباس گشاد ﯾا تنگ به تن خود نداریم، در انتخاب وسایل خانه نیز باید طوری عمل کنیم که همه چیز متناسب باشد.

با این توضیح گاهی اتفاق می افتد که مبلمانی نامناسب برای اتاق پذیرایی یا نشیمن خود تهیه می کنیم. که البته بیشترین دلیل چنین اشتباهی عدم شناخت از جزئیات دکوراسیون داخلی است.

توجه داشته باشید که ھمیشه قبل از خرﯾد مبل، فضای پذیرایی یا نشیمن را در نظر داشته باشید. دو نکته با اهمیت ددر دیزاین خانه:

در کدام بخش خانه قرار است مبلمان را قرار دهید.

بهره گرفتن از الگوھای مختلف

به هماهنگی وسایل با فضا بسیار توجه کنید و هر طرح و رنگ و مبلی را استفاده نکنید. ﯾک رنگ زمینه اصلی برای فضا در نظر داشته باشید و طرحی را انتخاب کرده و بعد آن وساﯾل متناسب با فضا را تهیه کنید.

پھن کردن فرش در بخش های مختلف اتاق

همه وسایل و لوازم داخل اتاق از جمله فرش باﯾد تناسبی بین اسباب اتاق برقرار نماﯾد و بقیه وسیله نیز یک ھمبستگی داشته باشند. مثلا فرش باﯾد در کنار و ﯾا امتداد پاﯾه ھای مبل، کاناپه ﯾا میز باشد

ھمه وساﯾل را به دﯾوار بچسبانید

شاید تصور کنید اگر وسط اتاق خالی باشد فضای خانه بزرگتر به نظر خواهد رسید. ولی این فقط یک تصور است و درست عکس این موضوع درخواهد آمد. می توانید کاناپه و میز جلوی آن را با فاصله از دﯾوار قرار دھید و پشت انھا را با لامپھا و وسائل تزﯾینی بیاراﯾید.

در معرض دﯾد قرار دادن وسایل منزل!

حتما الازم نیست تمام وسائل خود را به ھر قیمتی در معرض دﯾد مهمانهای یا افرادی که به خانه شما می آیند قرار دھید. باید تلاش کرد که با ارزش ترین و زیباترین وسایل را در معرض دید گذاشت. فراموش نکنید خانه شما موزه نیست. ولی برای تزئین خانه بخش هایی را به وسایل قیمتی آراستن خالی از لطف نیست.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *