نقاشی خانه

نقاشی خانه | چند نکته کلیدی در مورد رنگ آمیزی خانه

نقاشی خانه را هم میتوانید خودتان انجام دهید هم اینکه می توانید آنرا به یک تیم رنگ آمیزی خانه بسپارید تا برایتان انجام دهد.در این مقاله به روش های رنگ آمیزی آپارتمان آشنا می شوید.

نقاشی خانه، هر سال با نزدیک شدن عید نوروز، خانواده ها به تکاپوی خانه تکانی، تغییر دکوراسیون، تھیه لوازم منزل جدید یا تعمیر و بازسازی وسایل قدیمی می افتند و به ھر صورت ھمه میل دارند با نو شدن سال، حال و ھوای منزل شان نیز تغییر کند .

اگر شما از جمله افرادی ھستید که علاقه دارید به طور مستقیم در بخشی از امور مربوط به تزئین و چیدمان خانه و بازسازی منزل شرکت کنید، بد نیست کار را از نقاشی دیوارھا یا ھر سطح قابل رنگ شدن دیگر شروع کنید .

حسن این کار در این است که رنگ نه تنھا می تواند با ھزینه کمتر جلوه بسیاری مثال به مبلمان قدیمی ببخشد ، بلکه اگر کار برایتان مشکل بود ، در جایی خراب شد یا به ھر دلیل دیگر از ادامه آن دست کشیده یا از درست انجام داد ن کار ناتوان شدید ، می توانید از نقاشان حرفه ای کمک بگیرید و خیال تان راحت باشد که ھزینه آن یا ضرر دوباره کاری به اندازه امور دیگر دکوراسیون با نخواھد بود .

 

نقاشی خانه

راه و روش نقاشی خانه

 

فقط فراموش نکنید که رنگ خوب و یکنواخت مخلوط شده باشد ، غلظت آن کافی و در ھر مرتبه رنگ آمیزی، جھت حرکت قلم مو یا غلتک باید یکسان باشد ، نه اینکه یک قلم از با به پایین و قلم بعد ی از چپ به راست حرکت کند .

برای پوشش بھتر، یک دست رنگ از یک جھت و دست بعد ی عمود بر آن اجرا می شود .

 

 

چگونه خانه خود را رنگ آمیزی کنیم؟

 

بھترین کار این است که کار نقاشی سقف را قبل از رنگ آمیزی دیوارھا انجام دھید . 

برای این کار به جای قلم مو از غلتک رنگ با دسته قابل تنظیم استفاده می شود(که اکنون در فروشگاه ھای رنگ و ابزار ایران نیز موجود است) و دو دست رنگ به سقف می زند که دست اول در جھت تابش نور منبع اصلی نور اتاق – مانند پنجره و دست دوم عمود بر جھت این نور است با قلم مو نیز جھت رنگ آمیزی باید به ھمین صورت باشد.

 

عده ای از تولید کنندگان رنگ، رنگ سفید را با ترکیبی تولید می کنند که ھنگام نقاشی صورتی یا آبی است، اما پس از خشک شدن سفید می شود .

این رنگ ھا به خصوص برای نقاشان تازه کار بسیار کارآمد ھستند ؛ زیرا به آنھا کمک می کنند تا در زمان نقاشی یک سطح سفید ، پوشیده شدن تمام سطح از رنگ مطمئن شوند .

 

 اگر سقف منزل شما دارای بافت است، حدود ١٠ تا ١۵ درصد رنگ بیشتری نیاز خواھید داشت.

برای چنین سقفی از غلتک ابری استفاده کنید تا پوشش یکنواخت تری داشته باشید . «به این ترتیب شما با صرف انرژی کمتر، رنگ بیشتری به سطح مورد نظر خواھید زد .»

 

 

روش نقاشی درها

 

ھرچند بیشتر معمول است که قبل از رنگ آمیزی یک در، آن را از چھارچوب خارج کنند ، اما  می توان آن را در جای خود ھم رنگ کرد .

به این ترتیب شما می توانید تمام اطراف آن را یکباره رنگ کنید و نیازی به نصب مجدد آن ھم نخواھد بود .

اما قبل از شروع کار باید د ستگیره ھا و قسمتھای فلزی دیگر مانند ذره بین، جای کلید و… را از در جدا کنید.

سپس از یک بتونه و آستری با پایه روغنی استفاد ه کنید تا رویه اولیه د ر را بپوشاند و حد اقل دودست رنگ براق یا نیمه براق به د ر بزنید .

 

 

روش رنگ آمیزی کابینت های آشپزخانه

 

به گفته ھیرش ھنگام رنگ آمیزی کابینت، مقدمات کار، بیش از ھر چیز اھمیت دارد .

ابتدا درھا و کشوھا و ابزار د یگر داخل کابینت مانند سبدھای سیمی را بیرون بیاورید و سطح مورد نظر را به خوبی تمیز کنید .

نوع رنگ آستری که به کار می برید ، به این بستگی دارد که جنس کابینت شما از چوب باشد یا لمینت.

اگر کابینت ھا از قبل رنگ شده اند، باید ببینید که این رنگ چه بوده است.

اھمیت این نکته در این است که اگر رنگ نھایی قبلی دارای پایه روغنی بوده، اکنون برای بتونه کاری و آستری آن ھم باید رنگ روغنی به کار ببرید .

پس از زدن رنگ آستری مناسب، دو یا سه دست از رنگ مورد نظر خود را به سطوح بزنید تا مطمئن شوید که رنگ کابینت ھا د ر مقابل استفاده ھر روزه دوام خواھد یافت.

طبعا ھرچه تعداد یه ھای رنگ بیشتر باشد ، دوام آن ھم بیشتر خواھد شد .

 برای نتیجه بھتر، رنگ را با غلتک ابری به کابینت بزنید ، سپس با یک قلم مو رنگ را پخش کرد ه و یه ای یکنواخت ایجاد کنید .

مواد افزود نی دکوراتیو که به تازگی به رنگ ھا اضافه می شوند نیز می توانند امکانات جالبی برای شما ایجاد کنند .

برای مثال افزودن ماده ای که موجب ترک خورد ن رنگ می شود به رنگ قرمز و زدن یه نھایی قرمز بر روی رنگ پایه خاکستری، جلوه زیبایی ایجاد می کند ، زیرا ترک ھای ایجاد شده در رنگ قرمز موجب می شوند تا رنگ خاکستری زیری نمایان شده و کابینت ھای قدیمی جلوه تازه ای پیدا کنند .

 

نتیجه گیری

در این مقاله با راه و روش های نقاشی خانه آشنا شدید.همچنین روش رنگ آمیزی کابینت ها و درب های خانه را نیز فرا گرفتید.شرکت رامسین آماده ارائه انواع خدمات ساختمانی از دکوراسیون داخلی گرفته تا ساخت ایران به همه هم وطنان عزیر می باشد.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *