خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

چند نکته مهم در خرید مبلمان

WhatsApp Image 2020-07-04 at 06.59.30

فهرست مطالب

دکوراسیون داخلی رامسین: آیا شما نیز از آن دسته افرادی هستید که زمان خرید اثاثیه و مبلمان منزل فقط نکاتی مانند زﯾبایی، کاربرد، قیمت و … برای شما حائز اهمیت است؟

توجه داشته باشید پیش از هر چیز  شما باید نکات اﯾمنی را ھم در نظر بگیرید! چرا که ممکن است برخی از همین اشیاء و وسایل در هنگام سوانح خطر ساز و حادثه آفرین باشد. به همین خاطر باید ضمن توجه به نکات ایمنی در خرید هر وسیله ای که برای منزل دارید نهایت دقت را به خرج داده باشید؟

در این میان برخی از مبلمان ھا نیز خطرناک ھستند و نباید از آنھا در خانه استفاده کنید.

زﯾرتلوﯾزﯾونی ھا، کمدھا و دکورھای شیشه ای سال ھا است بساط آنها جمع شده است و بیشتر فروشگاهها خرید و فروشی در این زمینه ندارند.

ولی شوربختانه هنوز هم در کشور ما افرادی هستند که عاشق چنین محصولات شیشه ای هستند و فریب سطح براق و صیقلی شده آنها را می خورند.

فکر کنید که یکدفعه زلزله یا حادثه ای رخ داده است. در این لحظه شما گمان می کنید که چه اتفاقی ممکن است برای وسایل و اثاثیه شیشه اتفاق می افتد؟

در اثر همین تکانها وسایل شیشه ای بیش از هر چیز دیگری خطرساز هستند.  ممکن است خود حادثه خطری در پی نداشته باشد اما خطر شکستن شیشه و آسیبی که می تواند به افراد خانواده برسد می تواند منجر به حوادث تلخی شود.

حتما گاهی پیش آمده است که با شکستن یک لیوان در فضای خانه چطور اعضای خانواده به تکاپو می افتند که این خرده شیشه ها را جمع کنند. حال فکر کنید که با وجود دهها وسیله شیشه که به در و دیوار نصب کرده اید چه اتفاق وحشتناکی می تواند بیفتد.

شیشه ها به خاطر سطح صاف و صیقلی که دارند به راحتی به همه جا پرت می شوند و ممکن است همه چیز را تخریب کنند. چنانچه مجبور به استفاده از شیشه ھستید ﯾا نمی توانید از نیاز خود چشم بپوشید، می توانید ازفروشنده بخواھید از ورق ھای آکرﯾلیک برای شما به صورت اختصاصی استفاده کند.

اﯾن ورق ھا در اﯾران به پلکسی گلاس معروف هستند و دو نوع داخلی و خارجی آن در بازار یافت می شود. به طور معمول آکرﯾلیک از شیشه گران تر است و قیمت بیشتری دارد و در حین تمیز کردن ممکن است خط و خش بردارد.  اینجا است که باید بین شیک بودن و اﯾمنی، ﯾکی را انتخاب کنید!

پیشنهاد می کنیم از خرید قفسه ھای بلند و  دکورھاﯾی که عمده وزن آنھا در قسمت بالا است پرهیز کنید.

چرا که سازه ھای بلند به خاطر لنگرشان در اثر ﯾک ضربه و حرکت ساده می افتد و ممکن جان افراد را تهدید کند. به طور کلی ﯾک مبلمان خوب باﯾد خود اﯾستا باشد و توزیع وزن آن به طرف پاﯾین باشد نه بالا.

در پایان نکته دیگری که خیلی حائز اهمیت است، اینست که سعی کنید از خرید دکورھای تیز و برنده خودداری کنید. سازه ھای فلزی که به عنوان کتابخانه ھای فلزی ارزان قیمت فروخته می شوند لبه ھای تیزی دارند که خطرناک است. برخی میزھا و قفسه ھا که در آنھا از ورق ھای شیشه و فلز بدون پوشش و قاب استفاده می شود، می تواند جان افراد را به خطر بیندازد.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *