چند نکته در مورد توالت فرنگی حمام

طراحی دکوراسیون رامسین: در حال حاضر در اغلب حمام ھای اﯾرانی ﯾک توالت فرنگی در دو نوع قدﯾمی و بزرگ ﯾا مدرن و ساده نصب شده اند.

محل نشستن در دستشویی های فرنگی مھم ترﯾن قسمت آن است. معمولا محل نشستن آن یا به صورت گرد است و یا به درازا ساخته شده است.  دست شویی ھای گرد ارزان و کوچک ھستند اما استفاده از دست شوﯾی ھای کشیده اسان تر است .

معمولا بعضی از دست شویی ھا ﯾکپارچه ھستند و درزی بین کاسه و تانک انھا نیست . اﯾن دست شوﯾی ھا بیشتر بو و کثیفی را در خود جمع می کنند . ساﯾز و اندازه دست شوﯾی متفاوت می باشد . در انتخاب آنھا و ابعاد حمام خود نهایت دقت را داشته باشید.

بعضی از دست شویی ھای امروزی، امکانات مختلفی مثل آب به ھمراه ھوای گرم دارند . قسمت نشیمنگاه دست شوﯾی ھای جدﯾد دارای دستگا ھایی برای تنظیم حرارت است . بعضی از آنھا نیز قبل از نشستن فرد صندلی را اندکی گرم نگه می دارند . و عده ای داری ھواکش ھای متصل هستند. توالت ھاﯾی که تانک اب انھا درون دوﯾار قرار می گیرد زﯾباﯾی بیشتری دارند . می توانید صندلی ھاﯾی با روکش ھای براق و رنگ ھای زﯾبا بیابید اما بھتر است از روکش ھای ضد باکتری که تمیزتر و بھداشتی تر است استفاده  نماﯾید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا