چند راهکار ساده درباره یک اتاق نشیمن شیک!

دکوراسیون رامسین: امروزه ما مھمان ھاﯾمان را در اتاق نشیمن پذﯾرایی می کنیم، یا غذا می خورﯾم و تلوﯾزﯾون نگاه می کنیم. به همین دلیل اتاق نشیمن ھر خانه بیشترﯾن اھمیت را در خانه دارد.

با هفت نکته ای که در ادامه به آن خواهیم پرداخت، اتاق نشیمن خانه خود را می توانید به فضایی دلنشین تر و زیباتر تبدیل کنید.  

طرح های خوبی از مجسمه دوقلو تهیه کنید. حتما مجسمه های سربازان هخامنشی یا ایران باستان را به حالت های مختلف دیده اید. می توان چنین مجسمه هایی را به حالت ھای دوستانه در کنار مبلمانی از چوب قرار داد، چرا که چوب خودمانی ترﯾن ماده قابل مصرف در مبلمان است.

پتینه ھای کھنه کاری شده، به خصوص با رگه ھای طلاﯾی، اتاق نشیمن شما را دنج تر می سازد. کاغذ دﯾواری ھم با گل ھای خوش رنگ به رنگ ھای ساده و ملاﯾم اھمیت دارند.

اگر می خواھید فضاﯾی فوق العاده دوستانه اﯾجاد کنید، می توانید از روکش مبل شطرنجی ﯾا گل دار استفاده کنید.

اتاق نشیمن زمانی که به سمت رنگ ھای غلیظ و شاد پیش می رود، فضای جوان تری دارد ولی استفاده از قھوه ای، نقره ای، طلاﯾی و قھوه ای قرمز اتاق نشیمن را رسمی و موقر می کند.

به چیدمان اشیا دقت کنید، طوری که افراد در حین عبور و مرور مدام از صندلی و میز لگد نخورند و شاﯾد لازم باشد بعضی مزاحم ھا را دور کنید.

اگرچه بیشتر ما فکر می کنیم اتاق نشیمن کم نور، احساس امنیت به وجود می آورد ولی کمبود نور در درازمدت اثر بدی بر روحیه شما می گذارد.

بھتر است فضا را با نور کم و زﯾاد به صورت توام اﯾجاد کنید. ﯾک قفسه چوبی برای چند کتاب شعر و ﯾا موارد دﯾگر و قرار دادن آلبوم سی دی ھای موسیقی و فیلم در نظر بگیرﯾد. با دﯾدن اﯾن قفسه کاربردی به ﯾاد می آورﯾد که راه ھای خوبی برای عصرھای دلتنگ جمعه وجود دارد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا