۵٫۶

چرا باید به دکوراسیون اتاق خواب واهمیت بدهیم؟

 

دکوراسیون داخلی رامسین: خیلی از افراد زندگی را بیش از حد به خود سخت می گیرند. مثلا به الگوها و مجموعه های قدیمی پایبند هستند که نه تحکم قانون و نه تحکم دین روی آن است. بلکه فقط به صرف عاداتی است که زندگی را برای آنها یکنواخت و خسته کننده می کند.

سوالی که در ذهن هریک از ما در چنین شرایطی پیش می آید این است که چطور می توانیم از این فضای کسل کننده خود را رها کنیم؟ ما در یک کلمه به شما می گوییم که به ترس خود غلبه کنید و از تغییر نترسید. تغییر همیشه ما را به سوی کمال سوق می دهد. تغییر کمک می کند قالب ساختگی و از پیش تعیین شده ای با ما مانوس شده را بشکنیم و با دید تازه ای دنیا را بنگریم!

در این مطلب چند نکته ای که به شما کمک می کند تا مراحل تغییر دکوراسیون را قدم به قدم پیش ببرید اشاره خواهیم کرد.

بسیاری از افراد به خاطرخصوصی بودن اتاق خواب، آنجا را فضاﯾی کم اهمیتی می دانند و به دکوراسیون آن توجه خاصی ندارند. که البته همین اتاق خوابی که آن را مهم نمی دانیم هر فردی به طور میانگین یک سوم عمر خود را در آن می گذراند.

پرداختن به ریزه کاری های دکوراسیون، ریشه در احترام به فضا نشات می گیرد. با رعاﯾت نکات و دقت در انتخاب بافت و رنگ، می توان تغییر را در ھمان فضای اتاق خواب به وجود آورد و آنرا به فضاﯾی آرامشبخش و دلچسب تبدیل کرد.

تغییر رنگ دﯾوارھا

به طور معمول رنگ دﯾوارھا، رنگ زمینه سطوح بیان کننده روحیات و خلقیات صاحب آن اتاق است. اگر می خواھید تغییری در دکوراسیون اتاق خوابتان بدھید، بھتر است که ابتدا وساﯾل آن را به وسط اتاق جمع کرده و دﯾوارھا را با رنگمورد علاقه تان رنگ آمیزی کنید.اگر می خواھید تنھا رنگی به زمینهاتاق اضافه شود، استفاده از رول بُردھا در بالای دﯾوارھا توصیه می شود.

تغییر تخت خواب

عناصر اصلی در دکوراسیون اتاق خواب، تخت خواب است. با تعوﯾض کردن ﯾا تغییر دادن تخت خواب، تغییر بسیار بزرگی در دکوراسیون اتاق خواب به وجود می آﯾد. اگر تماﯾلی به تغییر تخت خواب ندارﯾد، بھتر است روتختی و کوسن ھای روی تخت را عوض کنید. بھتر است به ھنگام انتخاب روتختی و روبالشی ھای جدﯾد، ھمگی را از ﯾک رنگ و ﯾک طرح ھماھنگ انتخاب کنید. استفاده از رنگ ھای روشن و طرح ھای ساده، به برقراری آرامش در اﯾن فضا کمک می کند.

 استفاده از تابلو ھای نقاشی

با نصب تابلوھای نقاشی روی دﯾوارھای اتاق خواب، فضاﯾی شاعرانه، ھنری و خصوصی شکل می گیرد. با استفاده از آثارھنری مانند نقاشی ھای قدﯾمی، مدرن، کلاسیک، آبستره و پوسترھای رنگی متفاوت، بر زمینه اتاق خواب افزوده می شود و دﯾگران در علاقه مندی ھا و سلیقه تان شرﯾک می شوند. اگر شما هم از آن دسته افرادی هستید که به عکس ھای خانوادگی علاقه مند هستید، می توانید مجموعه ای از اﯾن عکس ھا را روی دﯾوار نصب کنید. اﯾن اقدام فضاﯾی خصوصی را به وجود خواهد آورد. 

 تغییر نورپردازی

برای ایجاد فضاﯾی متفاوت و تغییر کلی در محیط خواب، می توان نورپردازی اتاق را تغییر داد. با تغییر نورپردازی حتی درخشش اجزای مبلمان بسیار متفاوت تر از آنچه بود، خواھد شد. می توان چراغ ھای رومیزی کنار تخت خواب را تغییر دھید. برای مثال، اگر رو تختی را از رنگ لیمویی انتخاب کرده اﯾد، از ﯾک چراغ رومیزی که روکش لیموﯾی دارد استفاده کنید. با اﯾن انتخاب، به ھنگام روشن بودن چراغ، رنگ لیمویی به دکور اتاق اضافه می شود .

 اضافه کردن گل و گیاه

راحت ترین تغییری که در اتاق خواب می توانید انجام دھید، اضافه کردن جعبه ھای گل طبیعی و مصنوعی به دکور اتاق خواب است. استفاده از گل ھای زیبا برای به وجود آوردن یک فضای آرامشبخش تاثیر شگفت انگیزی دارد. 

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *