نکاتی که در زمان اسباب کشی باید رعایت کنید!

طراحی دکوراسیون داخلی رامسین: در اﯾن مطلب به نکاتی اشاره خواهیم کرد که حتما در هنگام اسباب کشی ﯾا تعمیرات اساسی در منزل به شما کمک خواهد کرد.

توجه داشته باشید هر تغییر و تحولی در منزل باید اساسی و حساب شده باشد. اگر بناست به جای بهتر یا بدتری از محل کنونی خود بروید، پس بهتر است وساﯾلی را که لازم ندارید را دور بیندازﯾد. چیدن ﯾک خانه تازه با وساﯾل کمتر راحت تر و زﯾباتر خواھد بود.

سعی نکنید در تزئین خانه به کمال مطلق دست پپیدا کنید. اصول ترقی پله پله است. زندگی باید در خانه شما لمس شود و به نظر برسد و اگر کمی شلختی باشد یعنی زندگی در آن جریان دارد. گر چه نظم مهمترین اقدام هر فردی در دکوراسیون خانه است.

در تغییرات منزل جنس موادی را که استفاده می کنید را مورد بررسی قرار دھید. کفپوش مرمر در تابستان بسیار خنک و عالی است اما در زمستان به طور عجیبی سرد است. کف پوش ھای غیر از فرش و موکت ھم به سرو صدای محیط اضافه می کنند. اول اﯾن نکته را در نظر داشته باشید که خانواده شما کم جمعیت ﯾا پرجمعیت است و بعد نوع کفپوش را برگزینید. کف چوبی از ھر نظر عالی خواهد بود، کافی است مخارج نگھداری آن را در نظر بگیرید.

جزئیات کوچکی را که تفاوت فراوان اﯾجاد می کنند را فراموش نکنید. رومیزی، بشقاب ھا، لیوان زﯾربشقابی ھا، گل و دﯾگر لوازم روی میز. اﯾن رنگ ھا و رﯾزه کاری ھا شاید دست و پا گیر به نظر برسند. اما آنقدر موثر هستند که ارزش زحمت را دارند.

آثار ھنری موجود در منزل معرف شخصیت شما خواهد بود. لوازم خانه را طوری انتخاب کنید که بر زﯾبایی تابلوھا و آثار ھنری دﯾگر موجود در خانه بیفزاﯾد.

بھترﯾن وسیله برای تقسیم فضا در اتاق، پاراوان ھای تاشو و پاﯾه  دار در ﯾک اتاق ھستند. به طور مثال برای جدا کردن میز کار از اتاق نشیمن در فضاھای کوچک بسیار کاربرد دارند. با استفاده از پاراوان شلوغی میز کار را نیز می توان پوشانید.

اتاق ھای خود را از وسیله شلوغ نکنید. ھرچیز خوبی با افراط به سوی بدی متماﯾل می شود. کمی از اﯾن و کمی از آن کافی است. مراقب باشید که اتاق را با رنگ ﯾکنواخت، ظروف فلزی کوچک و بزرگ، اشیای چوبی کاغذ دﯾواری و برگ ھای طلاﯾی پرنکنید. سعی کنید در ﯾک اتاق ساده و خلوت غافلگیری ھای خلاقانه ترتیب دھید. طراحی خوب شامل انتخاب رنگ و حس صحیح است با چاشنی ھاﯾی از تزئینات زﯾباﯾی که دوستشان دارﯾد.

مبلمان را از کنار دﯾوار برداشته و سعی کنید آنھا در زواﯾای جدیدی قرار دهید. به طور مثال قراردادن کاناپه به صورت مورب در ﯾک اتاق نشیمن باعث می شود که اتاق وسیع تر نشان داده شود.

گل و گیاه می تواند حال و ھوای تازه ای به خانه بدهد. اگر علاقه ای به رسیدگی به گل و گیاه ندارﯾد، می توان از گل ھا و درختچه ھای مصنوعی کمک بگیرید.

قالیچه ھای محلی برای اتاق ھای گفت وگو و نشیمن بهترین وسیله هستند. قالیچه ای متناسب با لوازم اتاق انتخاب کرده و آن را پاﯾین میز بیندازﯾد.

تابلوھاﯾی آوﯾزان کنید که شخصیت و روحیه شما را منعکس کند. سعی کنید از قاب ھای تزئینی تر و زﯾباتر استفاده کنید. ھنگام آوﯾزان کردن دقت کنید که تابلو از ھر قسمت خانه قابل مشاھده و گیرا باشد.

معمولا لوسترها و لامپ ها از جمله وساﯾلی ھستند که خیلی زود جلب توجه می کنند . به همین خاطر به دنبال لوسترھایی باشید که جدﯾد و فانتزی باشند و ضمناً با لوازم و رنگ بندی خانه نیز ست باشند.

بهتر است وساﯾل و لوازم اضافی را از جلوی دید بردارید. و حتما برای اسباب و وساﯾل کودکان جای مخصوصی تدارک ببینید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا