نکاتی که باید در مورد مبلمان چرم بدانید

دکوراسیون رامسین: اگر می خواھيد اتاق شما دنج و امن به نظر برسد پیشنهاد ما استفاده از مبلمان چرم است. خاصیت چرم در این است که با گذشت سال ھا، هیچ وقت کيفيت خود را از دست نمی دهند. با کاناپه ھای چرمی می توانيد از مبلمان چوبی بزرگی که با رنگ چرم ھماھنگ باشد، استفاده کنيد. اما سه نکته مهم در نگهداری وسایل چرمی و مخصوصا مبلمان از اهمیت زیادی برخوردار است که باید به آن توجه کنید.

برای اینکه مبلمان چرمی شما تميز و نرم بماند، می بایست مرتب آن را گرد گيری کنيد و گهگاهی سطح آن را به وسيله واکس مخصوص چرم آغشته کنيد.

مبلمان و کاناپه ھای چرمی را از وسایل و منابع آتش زا مانند رادﯾاتور و آتش روباز شومينه دور نگه دارﯾد چرا که گرمای زﯾاد موجب خشک و شکننده شدن چرم می شود.

نکته: قبل از خرﯾد از نوع مرغوبيت چرم و درجه بندی چرم ھا اطلاعات لازم را کسب کنید. چرم ھایی که دارای رنگ تيره ھستند و رنگ ھایی ﯾکدست و ﯾکنواخت دارند، از نوع مرغوب ھستند و ھمچنين اﯾن نوع چرم لطافت و نرمی خاصی ھم دارد. آن دسته از چرم ھایی که رنگی ﯾکنواخت ندارند و به صورت دانه دانه، لکه ھای رﯾز و روشن روی آنھا وجود دارد، چرم مرغوبی نيستند و دوام زﯾادی ھم ندارند. اغلب اﯾن دسته از چرم ھا ممکن است به سرعت پاره شوند.

اگر قصد خرید مبلمان قطعی شد، ابتدا مقياس و اندازه خانه و فضایی را که قرار است مبلمان در آن جای بگيرد، در نظر داشته  باشيد. اگر فضای بزرگی برای چيدمان مبلمان چرم دارﯾد، سعی کنید کاناپه ھای بزرگ را انتخاب کنيد و بالعکس اگر فضای کوچکی دارﯾد، بهتر است که از تک مبل ھای کوچک استفاده کنيد چرا که مبلمان کوچک فضای کوچک را بزرگ تر نماﯾان می کند.

پيش از خرﯾد کاناپه و مبلمان چرمی، رنگ زمينه و دکوراسيون خانه را به خاطر بسپارید تا بتوانيد مبلمانی با رنگی ھماھنگ و ﯾا مکمل برای فضای مورد نظر تهیه کنيد. اغلب چرم ھای بلوطی فضایی بسيار زﯾبا و گرمی را به وجود می آورند و ھمچنين موجب می شوند که فضا بزرگ تر از آنچه ھست نماﯾان شود. معمولا چرم ھای بلوطی به راحتی با ھر دکوری ھماھنگی پيدا می کنند. نکته آخر اینکه اگر تصمیم دارید برای اتاق نشيمن مبلمان بخرﯾد، بھتر است کاناپه ھای بزرگ چرمی را انتخاب کنيد، چرا که لميدن یا استراحت کردن روی اﯾن سبک مبلمان به مراتب بسيار راحت تر از دﯾگر انواع مبلمان است. اتاق نشيمن، فضایی است که اعضای خانواده بيشترﯾن زمان خود را در آن سپری می کنند و به خاطر پرتردد بودن اﯾن فضا، کاناپه ای را انتخاب کنيد که دارای چرم با کيفيت و بادوامی باشد، تا دچار پارگی و پوسیدگی نشود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.