خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

نکاتی که باید در مورد مبلمان چرم بدانید

19

فهرست مطالب

دکوراسیون رامسین: اگر می خواھید اتاق شما دنج و امن به نظر برسد پیشنهاد ما استفاده از مبلمان چرم است. خاصیت چرم در این است که با گذشت سال ھا، هیچ وقت کیفیت خود را از دست نمی دهند. با کاناپه ھای چرمی می توانید از مبلمان چوبی بزرگی که با رنگ چرم ھماھنگ باشد، استفاده کنید. اما سه نکته مهم در نگهداری وسایل چرمی و مخصوصا مبلمان از اهمیت زیادی برخوردار است که باید به آن توجه کنید.

برای اینکه مبلمان چرمی شما تمیز و نرم بماند، می بایست مرتب آن را گرد گیری کنید و گهگاهی سطح آن را به وسیله واکس مخصوص چرم آغشته کنید.

مبلمان و کاناپه ھای چرمی را از وسایل و منابع آتش زا مانند رادﯾاتور و آتش روباز شومینه دور نگه دارﯾد چرا که گرمای زﯾاد موجب خشک و شکننده شدن چرم می شود.

نکته: قبل از خرﯾد از نوع مرغوبیت چرم و درجه بندی چرم ھا اطلاعات لازم را کسب کنید. چرم ھایی که دارای رنگ تیره ھستند و رنگ ھایی ﯾکدست و ﯾکنواخت دارند، از نوع مرغوب ھستند و ھمچنین اﯾن نوع چرم لطافت و نرمی خاصی ھم دارد. آن دسته از چرم ھایی که رنگی ﯾکنواخت ندارند و به صورت دانه دانه، لکه ھای رﯾز و روشن روی آنھا وجود دارد، چرم مرغوبی نیستند و دوام زﯾادی ھم ندارند. اغلب اﯾن دسته از چرم ھا ممکن است به سرعت پاره شوند.

اگر قصد خرید مبلمان قطعی شد، ابتدا مقیاس و اندازه خانه و فضایی را که قرار است مبلمان در آن جای بگیرد، در نظر داشته  باشید. اگر فضای بزرگی برای چیدمان مبلمان چرم دارﯾد، سعی کنید کاناپه ھای بزرگ را انتخاب کنید و بالعکس اگر فضای کوچکی دارﯾد، بهتر است که از تک مبل ھای کوچک استفاده کنید چرا که مبلمان کوچک فضای کوچک را بزرگ تر نماﯾان می کند.

پیش از خرﯾد کاناپه و مبلمان چرمی، رنگ زمینه و دکوراسیون خانه را به خاطر بسپارید تا بتوانید مبلمانی با رنگی ھماھنگ و ﯾا مکمل برای فضای مورد نظر تهیه کنید. اغلب چرم ھای بلوطی فضایی بسیار زﯾبا و گرمی را به وجود می آورند و ھمچنین موجب می شوند که فضا بزرگ تر از آنچه ھست نماﯾان شود. معمولا چرم ھای بلوطی به راحتی با ھر دکوری ھماھنگی پیدا می کنند. نکته آخر اینکه اگر تصمیم دارید برای اتاق نشیمن مبلمان بخرﯾد، بھتر است کاناپه ھای بزرگ چرمی را انتخاب کنید، چرا که لمیدن یا استراحت کردن روی اﯾن سبک مبلمان به مراتب بسیار راحت تر از دﯾگر انواع مبلمان است. اتاق نشیمن، فضایی است که اعضای خانواده بیشترﯾن زمان خود را در آن سپری می کنند و به خاطر پرتردد بودن اﯾن فضا، کاناپه ای را انتخاب کنید که دارای چرم با کیفیت و بادوامی باشد، تا دچار پارگی و پوسیدگی نشود.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *