نکاتی در مورد اتاق خواب ويکتوريایی!

دکوراسیون رامسین: مدل اتاق خواب وﯾکتورﯾایی در عین زیبایی به نظر خیلی از افراد، زنانه می باشد . در مورد تاریخچه این مدل باید گفت که دوره وﯾکتورﯾایی از سال 1830 میلادی تا سال  1900 رواج داشته است . و در این فاصله تقریبا طولانی تغييرات مختلفی در اﯾن دکوراسيون به وجود آمد. در این مطلب قصد داریم که به برخی نکات مهم دکوراسیون اتاق خواب ويکتوريایی بپردازیم که از شما هم دعوت می کنیم ما را همراهی کنید.

یکی از نکات مهم چنین دکوراسیونی این است که تخت خواب آن می بایست پر زرق و برق و از چوب ﯾا چدن ﯾا برنج و ﯾا ترکيبی از چدن و برنج ساخته شده باشد و به اندازه کافی پھن و چشمگير باشد . تخت باﯾد دارای ساﯾبان و دراپه ھای مجلل باشد . بر روی تخت مقدار زﯾادی بالشت و کوسن قرار بدهید و روتختی و ساﯾبان را با چين ھای متعدد و ربان تزئين کنید.

در اﯾن اتاق حتما باﯾد ﯾک ميز ﯾا قفسه با روﯾه مرمری وجود داشته باشد .از ميزھای کوچک گرد بامبو ﯾا حصيری نيز به عنوان ميزھای کنار تخت خواب استفاده نماﯾيد .

از شمع دانھای بلند ﯾا چراغخواب ھای قدﯾمی در اتاق استفاده نموده و در زﯾر ھر شمعدان ﯾک دستمال قلاب دوزی قرار دھيد .

اﯾن وساﯾل باﯾد از چوب تيره رنگ بلوط ﯾا ماھون ﯾا گردو درست شده باشند و بر روی آنھا کنده کاری شده باشد . دستگيره ھای آنھا نيز باﯾد دستگيره ھای چوبی ﯾا برنجی مزﯾن باشد .

در کف اتاق باﯾد فرش ھای شرقی ﯾا حصيرھای بورﯾایی پھن گردد تا ﯾادآور دوره وﯾکتورﯾا باشد . می توانيد از فرش ھای ماشينی گلدار و طرح ھای دارای ھندسی نيز بهره بگیرید.

در اﯾن اتاق ھا باﯾد تصاوﯾری از گل و گياه ﯾا کودکان و دختران جوان ﯾا حيوانات در طبيعت واقعی قرار داده شود . ھم چنين در تزئينات اتاق خود از آﯾينه با قاب طلاﯾی ﯾا چوبی مزﯾن استفاده کنيد . بهتر است گلدان ھای چينی عتيقه خرﯾده و درون آنھا گل تازه قرار دھيد .استفاده از کاسه ھای چينی و پر نقش در دکور اتاق نيز جالب توجه است.

پنجره ھا باید از پرده ھای بلند چين دار با رو پرده و زﯾر پرده و والان ھای پر چين نصب شود . و همچنین گلدوزی، بندھای توری بستن پرده و پاپيون ھای بزرگ و زﯾبا از جمله کارهایی است که در این دکوراسیون باید انجام داد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.