نکاتی در مورد اتاق خواب آسیایی

دکوراسیون رامسین: وقتی بحث از دکوراسیون آسیایی می شود نخستین چیزی که در ذهن ما تداعی می شود رنگ ھای گرم و نقش ھای زﯾبا و بدیع است . فراموش نکنید که قاره آسیا مختص به یک یا چند کشور نیست. دهها کشور در این قاره حیات دارند و سبک ھای مختلفی چون اﯾرانی ، ھندی ، چینی و ژاپنی را دارد.

سبک ها و طرح های آسیایی با نیازھای امروزی یک جورهایی متناسب شده و بدون اینکه از اصالت و هویت خود فاصله گرفته باشد نیازهای جامعه امروز را برآورده می کند. به همین خاطر اﯾن طرح ھا در جوامع غرب، اروپا و آمریکا نیز طرفداران زﯾادی پیدا کرده است.

تختخواب ھای کوتاه و صاف ژاپنی از جمله طرح هایی است که محبوبیت زﯾادی در دنیا دارد . ملافه ھای سفید به ھمراه تعدادی بالشت ھا و کوسن ھای رنگی برای جلوه بخشیدن به چوب تیره ﯾک تابلو نقاشی زﯾبا می شود که یک حس ارامش را به انسان می بخشد . ﯾا می توانیدساﯾر سبک ھا و طرح های آسیایی مانند تخت خواب ھای تاج دار ﯾا ستون دار را انتخاب کنید و همچنین پرده ھای حرﯾر رنگین در اطراف آن آویزان کنید . البته ھدف اصلی از نصب اﯾن پرده ھا دور نگه داشتن حشرات است . اﯾن پرده ھای سبک و خوشرنگ حسی رمانتیک را نیز اﯾجاد می کنند.

از تختخواب ھای بامبو ﯾا نمدھای ژاپنی نیز در اتاقتان می توانید بهره بگیرید. همچنین برای رنگین نمودن اتاق، تعداد زﯾادی کوسن ھای رنگین اﯾرانی و ھندی را در اطراف اتاق پخش کنید. کناره ھای صاف و بدون انحنا و از رنگ چوب تیره مبلمان اﯾن اتاق ھا ساده و کاربردی ھستند .

در مورد طرح ھا خطی و ساده باید گفت، در اﯾن دکوراسیون داخلی از اتاق ھا حتما صندوق ھاﯾی برای نگه داری وساﯾل وجود دارد. و در کل کمد جایگاه ویژه ای دارد. سبدھای حصیری و جعبه ھای رنگین نیز در اﯾن اتاق ھا ایده جالبی هستند.

باید اضافه کنم تمامی عناصر اﯾن اتاق ھا کاربردﯾ است. گاھی ﯾک ﯾا دو صندلی چوبی نیز در کنار تخت ھا قرار دارد اما اکثرا ترجیح داده می شود که بر روی زمین نشسته شود از ھمین رو معمولا گلیم ھا ﯾا قالی ھای رنگین زﯾباﯾی بر روی زمین قرار می گیرد و متکاھا و کوسن ذھای رنگینی بر روی آنها پهن می شود.

بهتر است لوازم دﯾگری مانند گلدان و آﯾنه ھای برنجی و قاب ھای عکس را نیز به اتاق اضافه کنید. برای کف اتاق از پارکت ھای چوبی ﯾا کف پوشی با طرح چوب کمک بگیرید . ھمچنین از کف پوش ھای لومینت ﯾا بامبو نیز می توان استفاده کرد. معمولا نور اتاق ملاﯾم است ولی می توان از چراغ ھای پاﯾه بلند و سقفی در کنار ھم نیز استفاده کرد.

در پایان باید گفت اتاق خواب ھای آسیایی بسیار رنگین و جذاب ھستند . باگر مایل هستید اتاق خود را آسیایی کنید در قدم اول ﯾک فرش رنگی ﯾا چراغ ھای اوﯾز رنگین با طرح ھای سنتی انتخاب کنید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *