نوع چیدمان در فصل بهار و دکوراسیون آن

دکوراسیون داخلی رامسین: به طور معمول با تغییر هر فصل، تغییراتی در دکوراسیون و شیوه چیدمان خانه ها انجام می گیرد. در این مطلب به چند نکته درباره دکوراسیون بھاری خانه ھا خواهیم پرداخت که دانستن آن برای هر صاحب خانه ای خالی از لطف نیست.

از جمله نکات مھم دکوراسیون داخلی در فصل بھار، ایجاد فضایی است که نشاط و آرامش فصل بھار را در خانه ھا منعکس کند.

به همین خاطر بھتر است با آغاز فصل بھار، روکش مبلمان، پرده ھا و آن دسته از پارچه ھاﯾی را که بافت ضخیم مانند: پشم، مخمل و…  دارند، تغییر دھید و از بافت ھای نازک و به رنگ روشن بهره بگیرید تا فضاﯾی بھاری و روشن خلق شود.

استفاده از بافت ھاﯾی به رنگ روشن و با طرح ھای گلدار در اﯾن فصل بسیار مناسب است. پرده ھا، روکش مبلمان و رومیزی ھا را از بافت ھای بسیار نازک انتخاب کنید تا فضای وسیع و روشن به وجود آید.

معمولا بسیاری از کفپوش ھا تنھا مناسب فصل سرد زمستان ھستند و فقط در این فصل کاربرد دارند. با جمع آوری بسیاری از فرش ھا و قالیچه ھا می توانید فضای مناسبی را به وجود آورﯾد. با آغاز فصل گرما و تجدﯾد نظر در مورد کفپوش ھا، می توان  دمای متعادلی را برای ھوای اتاق فراھم کنید، چرا که بسیاری از کفپوش ھا تنھا در فصل سرد نیاز هستند و در فصل گرم مورد استفاده خاصی ندارند. با افزاﯾش دما می توانید بسیاری از کفپوش ھا را جمع آوری و به جای آنھا از کفپوش ھای نازک که به رنگ روشن ھستند، استفاده کنید.

اگر مبلمان خانه تان به گونه ای چیده شده است که حول محور شومینه قرار گرفته، بھتر است به سمت دﯾگری آن را بچینید. برای مثال جاﯾی قرار دھید که دور از نمای شومینه قرار گیرد، مثلا به سمتی که روبه منظره حیاط باشد. اگر فضای کافی برای اﯾن کار ندارﯾد، بھتر است که شومینه را تمیز کرده و داخل آن گلھای خشک قرار دھید.

بھتر است که در فصل بھار، گل ھای خشک مخملی را برای فصل زمستان انبار کنید و گل ھای تازه را جاﯾگزﯾن آنھا کنید. استفاده از گل و گیاه زنده در ه فضای داخلی در فصول گرم، حس مساعدی را به انسان ھا منتقل می کند و باعث می شود که اﯾن احساس را داشته  باشید که بیرون از فضای خانه ھستید. اضافه  کردن گل ھا و گیاھان به دکور خانه باعث افزاﯾش روحیه  اعضای خانواده و اﯾجاد حس نشاط و شادمانی در فضای داخلی منزل می شود. با افزودن فضای سبز به دکور منزل تان، می توانید احساس راحتی و شادمانی را به محیط منزل بیافزاﯾید و ھمچنین باعث تکمیل دکوراسیون داخلی خانه تان شوﯾد.

با به پاﯾان رسیدن فصل زمستان و شروع فصل بھار، بھتر است در نوع چیدمان وساﯾل تزئینی ھم تجدﯾد نظر کنید و بسیاری از آنھا را که تنھا مخصوص فصل زمستان ھستند، در داخل کمد ھا انبار کنید. به ھنگام چیدمان دوباره وساﯾل تزئینی بھتر است آن دسته ای که رنگ روشن دارند و کرﯾستالی ھستند استفاده کنید و از رنگ ھای تیره اجتناب کنید. استفاده از رنگ ھای شاد و تند در اﯾن فصل، حال و ھواﯾی دﯾگری را به خانه منتقل می کند.

با تغییر رنگ عناصر دکوراتیو تیره ای مانند وساﯾل تزئینی، روکش مبلمان و بافت پارچه ای ھا، می توانید فضاﯾی کاملا شاد و بھاری به وجود آورﯾد. پرده با اضافه کردن بافت ھای طرح دار و روشن مانند استفاده از کوسن ھاﯾی با رنگ روشن و شاد، استفاده از گلدان ھای شیشه ای و کرﯾستال و استفاده از وساﯾل تزئینی که رنگی روشن دارند، می توانید فضایی مناسب با فصل بھار را به وجود آورﯾد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا