خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

نورپردازی محیط و تاثیر آن در رنگ!

Indian-modern-interior

فهرست مطالب

دکوراسیون داخلی رامسین: تاثیر نورپردازی در رنگ های استفاده شده در دکوراسیون امری غیر قابل انکار است.  

باید توجه کنید که آفتاب، فلورسنت، نور متحرک و ﯾا نور بسیار روشن و … به رنگ، ساﯾه ھای متفاوت خواهند داد. پیش از ھر کار رنگ انتخابی خود را در نور محیط آزمایش کنید. دکوراتورها می بایست انتخاب رنگ را بر مبنای نوع احساس اطرافیان نسبت به رنگ ھای محیط دستور کار قرار دهند.

این موضوع را فراموش نکنیم که رنگ های روشن و زنده مانند شمشیر دو لبه هستند. ممکن است برای افرادی انرژی زا و برای افراد دیگری کسالت بار باشد.

در نھاﯾت باﯾد در نظر گرفت که قرار است شما در کنار کدامین رنگ زندگی کرده و در کنار چه رنگی بیشتر احساس آرامش خواهید کرد.

ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که قبل از هر کاری باید با خصوصیات هر یک از رنگها آشنا شوید و با شناختی که از کاربرد آنها پیدا می کند وارد اجرای رنگ آمیزی شوید.

یکی از دیوارها را رنگ آمیزی کنید

با یک رنگ متفاوت به ﯾکی از دﯾوارھای اتاق نشیمن می توان جلوه ای از رنگ را به محیط خود افزود.

این اقدام تغییری اساسی در مرکز کانونی اتاق به وجود می آورد. بدون آنکه ھزﯾنه خاصی در پی داشته باشد.

اگر اتاق شما هم دارای تاقچه و فرورفتگی است، آن مکان مناسب ترﯾن نقطه برای رنگی متفاوت خواهد بود. می توان رنگی پرجلوه و متماﯾز با رنگ کلی اتاق به کار ببرید یا از رنگی تیره و غلیظ برای دیوارها استفاده کنید.

اگر اتاق مورد نظر اتاق نشیمن خانوادگی شماست، نارنجی و رنگماﯾه ھای آن می تواند انتخابی مناسب باشد. فراموش نکنید که ھر تغییری در رنگ اتاق به آن جلوه و ھیجان خواهد داد.

شاید چیزی به اندازه چند بالشتک رنگی که روی مبلمان قرار گرفته به فضا رنگ نمی دهد. به همین دلیل بهتر است با افزودن چند بالشتک گلدار بر روی مبل ﯾا صندلی که پارچه ای ساده دارد و با بالشتکی تک رنگ بر روی مبلی با روﯾه گلدار، جرقه ای از رنگ و تنوع را به اتاق خود اضافه کنید.

امتیاز این کار این است که بالشتک ها به آسانی تعویض می شوند و  می توانید از هر رنگی برای تغییر فضا استفاده کنید.

گل و گیاه به ھر مکانی رنگ، عطر و احساسی مطبوع می بخشند. با استفاده از گیاھان مصنوعی، رنگ آرامش بخش سبز را در محیط خانه خود به جرﯾان درآورﯾد.

چراغی فانتزی و پر رنگ و لعاب به اتاق اضافه کنید. چنانچه  مبلمانی کلاسیک دارید، چراغ ﯾا آباژوری رنگدار به این محیط می تواند جلوه ای خاص دھد. فرشی پر رنگ و نقش که در مقابل مبل ﯾا زﯾر میز چای خوری انداخته شده می تواند بافت و رنگ را به اتاق اضافه کند. این فرش را می توان بر روی ھر نوع کفپوشی پهن کنید. پیشنهاد می کنیم که از فرش ھای ساده استفاده کنید.

One Response

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *