خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

نماد قلب یا نشان مھرورزی در دکوراسیون داخلی!

نماد قلب

فهرست مطالب

دکوراسیون داخلی رامسین: در همه دوران قلب نماد مھرورزی و احساسات عاطفی بوده است. امروز نیز اگرچه چنین باوری چندان صحیح و علمی به نظر نمی رسد اما شکل سنتی قلب ھمچنان به عنوان سمبلی جھانی برای عشق و محبت باقی مانده است و در سراسر دنیا مورد استفاده قرار می گیرد.

محبوبیت فرم قلب، به عنوان یک موتیف دکوراتیو به اندازه مضمون و پیامش ماندگار است. شکل ساده و گرافیکی آن ھمراه با مضمونی احساسی ھمواره ضمانت این محبوبیت و ماندگاری آن بوده است.

تصویر قلب می تواند فورا به جذابیت ھر شیء و وسیله ای که روی آن قرار گیرد بیفزاید و ھیچگاه نیز به اصطلاح دمده و قدیمی نمی شود. از این رو فرمی ایده آل برای آراستن منزل و ایجاد فضای پرمھر و عاطفه در خانه است. این فرم در ھنرھای سنتی ملل مختلف نیز به کار می رود. پارچه ھا، کاغذ دیواری ھا، انواع جعبه ھا و کاغذھای کادویی و حتی وسایل و لوازم آشپزخانه نیز با فرم دلپذیر قلب آراسته می شوند و این روزھا می توانید ھر وسیله و شیئی از جمله انواع لوازم دکوراسیونی و تزئینی را مزین به موتیف محبوب قلب پیدا کنید. مجموعه ای از وسایل و لوازم مختلف آراسته به شکل قلب می تواند بر زیبایی ھر اتاقی بیفزاید.

اگر مایلید چنین کلکسیونی را در گوشه ای از منزل داشته باشید می توانید با یک یا دو نمونه که در حال حاضر دارید شروع کنید و به مرور با افزودن وسایل جدید آن را گسترش دھید. موتیف قلب گرچه فرمی بسیار ساده است اما تنوعی بسیار چشمگیر دارد. از قلب ھای باریک و کشیده گرفته تا قلب ھای توپی شکل و گرد که با دایره فاصله چندانی ندارد. در طول اعصار پدیدآورندگان مختلف شکل قبل گاه بر آن و گاه بر بلندی و کشیدگی اش افزوده اند و برخی اوقات نیز فرمی فانتزی به آن می دھند. قلب ھا را گاه کامm قرینه و گاه با طراحی آزاد و بی توجه به قرینگی و ھمسانی دو سوی آن نقش می کنند.

پس از انتخاب فرم مورد پسندتان می توانید آن را با استفاده از ساخت مھر، شابلون و استیل یا به صورت تکه دوزی ھای روی وسایل پارچه ای منزل در دکوراسیون خانه به کار گیرید. با استفاده از مھرھای کوچک و بزرگ قلب و رنگ ھای آکریلیک می توان روی دیوار، مبلمان و پرده، روتختی، ظروف

مختلف، قاب عکس، کارت پستال، کاغذ کادویی و خلاصه ھر شیئی این فرم دوست داشتنی را نقش کرد. برای کشیدن یک قلب متقارن یک قطعه کاغذ را از وسط طول تا کنید و نیمی از قلب را روی آن رسم کنید به طوری که پس از باز کردن کاغذ خط تای آن وسط دو نیمه قلب باشد. پس از رسم یک نیمه آن را با قیچی ببرید و سپس تای کاغذ را باز کنید.

از این قلب می توانید به عنوان الگو استفاده کنید و با استفاده از آن ضمن زیبایی بخشیدن به وسایل خانه، پیام مھر و محبت خود را نیز به اعضای خانواده منتقل کنید.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *