نقش کابینت در دکوراسیون آشپزخانه؟

دکوراسیون رامسین: در خانه های آپارتمانی که اغلب اپن ھستند و کابینت ھا از اتاق و پذﯾرایی به راحتی دﯾده می شوند توجه به چیدمان و زﯾبایی کابینت اهمیت ویژه ای دارد. توجه به این موضوع کمک می کند که خانه و آشپزخانه ای تمیز و مرتب داشته باشیم.

بعضی اوقات مجبور می شوﯾد برای پیدا کردن ﯾک وسیله تمام وساﯾل را به ھم برﯾزﯾد تا آن را پیدا کنید. بھتر است لوازم و وساﯾلی را که کمتر از آن استفاده می کنید در طبقات بالاتر و قسمت ھای عقبی کابینت قرار دھید و وساﯾلی را که در طول روز چند بار از آنھا استفاده می کنید در قسمت ھای جلویی قرار دھید.

به طور معمول ساﯾه کابینتھا روی میزھا و ساﯾه ھود روی اجاق گاز می افتد و موجب می شود نور کافی برای انجام کارھای پخت و پز وجود نداشته باشد. پیشنهاد می کنیم در آشپزخانه علاوه بر نور عمومی از نور موضعی ھم استفاده کنید تا ھنگام کار نور کافی و دﯾد بھتری داشته باشید.

برای صرفه جوﯾی در فضا قابلمهھای کوچک تر را در قابلمهھای بزرگ تر قرار دھید. می توانید قابلمه ھا و لوازمی که زﯾاد به آنھا احتیاج پیدا می کنید.

در کابینتھا و قفسه ای قابل حمل قرار دھید تا مجبور نشوﯾد داﯾم در کابینت ھ را باز و بسته کنید و دسترسی راحت تری به وساﯾل داشته ھا باشید.

متوجه شده اید که  لوازم و وساﯾل برقی فضای زیادی اشغال می کنند و از طرفی به ندرت مورد استفاده قرار می گیرند به همین خاطر بهتر است با قرار دادن آنھا در کابینت های بالایی، فضای زﯾادی را در اختیار بگیرید.

رنگھای قرمز و نارنجی به رنگھای مھیج و اشتھا آور معروف هستند. می توانید در انتخاب رنگ کابینت آشپزخانه از آنھا استفاده کنید.  کارشناسان حوزه سلامت معتقد هستند نصب پوستر و عکسھای زﯾبا از میوه ھا و سبزی ھا در آشپزخانه، باعث می شود افراد را به تغذﯾه سالم تشوﯾق کند و در رفتارھای غذایی سالم نقش داشته باشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *