خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

مهمترین نکته درباره تزئین اتاق کودک

WhatsApp Image 2020-06-15 at 16.57.52

فهرست مطالب

تزئین اتاق کودک برای هر یک از ما لذت بخش و ھیجان انگیز است. ولی در آراستن چنین مکانی که می تواند در شکل گیری شخصیت او تاثیرگذار باشد نکات مهمی وجود دارد.

مھمترﯾن نکته اﯾن است که در قدم نخست سن کودک را در نظر بگیرﯾم. هیچ گاه اتاق یک کودک ۵ ساله با یک کودک ۸ ساله یک جور نیست.

مراحل رشد کودک خیلی سریع اتفاق می افتد. به همین خاطر ما باید توجه زیادی به رشد او و میزان عاطفه ای که پیدا می کند داشته باشیم. اتاق کودک معمولا برای بازی کردن و سرگرمی اوست. کودک نیاز دارد که گاهی تنها باشد و اگر علاقه داشت به موسیقی گوش دهد.

به همین خاطر اگر مایل هستید اتاق جالبی را برای فرزند خود درست کنید مطلب ما را در ادامه دنبال کنید.

فراموش نکنید که در انتخاب رنگ اتاق او خودتان تصمیم نگیرید. می توانید ﯾک جعبه مداد رنگی به او نشان داده و از او بخواھید رنگ مورد علاقه خود را انتخاب نماید. سپس می توانید با توجه به نظرخواهی با او اتاق را رنگ آمیزی نمایید. اگر کودک شما به سن ۷ یا ۷ سال رسیده باشد به راحتی می توانید در انتخاب رنگ از او کمک بگیرید.

توجه داشته باشید که ھیچ وقت نباید اتاق او را با رنگ ھایی که دوست ندارد، رنگ نکنید. البته اﯾن موضوع به این معنی نیست که اگر گفت د تمام دﯾوارھای اتاق را سیاه کنید، شما نیز موافقت کنید!

در ادامه می توانید از ذهن خلاق خود کمک بگیرید نقش هایی را روی دیوار بیندازید. حتی روی سقف نیز می توانید به اشکالی تزئین کنید.  در زمینه طراحی اتاق کودک کتاب ھای بسیاری نیز وجود دارد که نقاشی بسیار زﯾادی را به شما توصیه می کند.

بیشتر والدﯾن ھنگام رنگ آمیزی اتاق کودک خود سقف اتاق را فراموش می کنند. در حالی که نقاشی سقف می تواند لذت و ھیجان را به اتاق کودک اضافه کند و از حالت بی روحی و معمولی آن را درآورد. اگر کودک شما دختر است می توانید ستاره ھای نورانی را به سقف اتاق او آوﯾزان کنید که جلوه بسیار جالبی را در شب دارد.

فراموش نکنید که اتاق او برای اھداف مختلفی استفاده شود. مثلا بخشی از اتاق به خوابیدن اختصاص ﯾابد و قسمت دﯾگری برای بازی کردن و کتاب خواندن در نظر گرفته شود. و حتما باﯾد در اتاق فرزندتان قفسه ھای چوبی برای کتاب و لباس ھاﯾش تعبیه شده باشد.

بهتر است پنجره ھای اتاق او بلند نباشد، پنجره ھای کوتاه برای اتاق کودک بھتر است. چون خطر را از بین می برد. رنگ پرده اتاقش را نیز از میان رنگ ھایی برگزینید که دوست دارد.

 برای اﯾن کار از پرده ھای گل دار یا طرح کارتونی می توان استفاده کرد. همچنین رنگ بالش، چراغ خواب و روتختی اتاق او را می توانید با ھم ھماھنگ کنید. نوراتاق او باﯾد کافی باشد، به خصوص در زمان ھایی که می خواھد بازی خاصی را انجام دھد. برای تزئین اتاق اسباب بازی ھای مورد علاقه کودک را نیز می توان به خوبی به کار گرفت.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *