خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

مقایسه چند اتاق خواب با سبک های متفاوت!

06-2

فهرست مطالب

دکوراسیون رامسین: در اﯾن مطلب قصد داریم چند نوع دکوراسیون داخلی اتاق خواب را با ﯾکدﯾگر مقاﯾسه کرده و به هر کدام از آنها بپردازیم. مقایسه ما هم در مورد دکوراسیون سنتی خواهد بود و هم سبک مدرن است.

آشنایی با این سبک ها کمک می کند فضای خانه و مخصوصا اتاق خواب را بنا بر ذائقه و علاقه شخحصی خود چیدمان کرده و در کل فضایی دلنشین، هماهنگ و دل چسب را برای افراد خانواده به وجود بیاورید.

در اکثر خانه های امروزی می توان سبک مدرن را مشاھده کرد. رواج اﯾن سبک بیشتر در بین افرادی دﯾده می شود که ھمیشه دوست دارند روی مد و به روز باشند. اﯾن روزھا روی مد بودن تنھا به کیف و کفش و لباس و شغل بسنده نمی شود بلکه به داخل خانه ھا ھم راه ﯾافته است.

خیلی ها معتقد هستند نوع سبک و چیدمان منزل، مربوط به نگرش افراد و شخصیت آنها دارد. توجه کنیم چیدمان همه اجزای مبلمان تاثیرگذاری خود را دارد، چون هر فردی تحت نگرشی که احساس کند بیشتر به او آرامش می دهد وسایل مورد نظرش انتخاب و تهیه می کند.

مهم ترین عنصر در سبک مدرن تختخواب است!

در مورد تخت خواب ھای اﯾن سبک باید گفت که به طور معمول صاف، کوتاه و بدون هیچ گونه تزئیناتی است. البته این نکته را فراموش نکنیم که در خیلی موارد دارای خطوط صاف بدون کنده کاری است. گرچه بسیاری از تختخواب ھای سبک مدرن، شکل و فرم مشخصی ندارند. اما فاکتوری که در بین ھمه اﯾن تختخواب ھا یک جور است، بهره گرفتن از روتختی ھای روشن با بافت روشن است.

رنگ ھای شاد و روشنی که روی دﯾوارھای اﯾن اتاق خواب ھا استفاده می شوند بر فضای مدرن تاکید دارد. در سبک مدرن، همه اجزای مبلمان به حس زیبای آرامش بخش بودن کمک می کنند.

سبک مدرن اتاق خواب بزرگ و در عین حال ساده است. با استفاده از تخت خواب ھای سبک مدرن می توان فضای اتاق دنج، گرم و صمیمی خلق کرد. این سبک بی پیرایه موجب می شود که فضاﯾی گرم در محیط خانه حکمفرما گردد که همین یک نکته خیلی از خواسته های ما را نیز برآورده می کند. توجه کنیم نمایشی از طبیعت با استفاده از گل و گیاه در اتاق جلوه ای هر چیدمانی را دو چندان خواهد کرد. البته معمولا از گل ھای غیربومی چون آنتورﯾوم، ھلیکونیا، ارکیده استفاده می شود.

باید توجه کرد استفاده از اﯾن گل ھا برای پر کردن فضاھای خالی اتاق کاملا مناسب است. اﯾن گل ھا محیط دکوراسیون داخلی اتاق را جذاب و شیک تر می کند.

توصیه می شود که حتما از گلدان ھای شیشه ای مات و مدل سیلور و مفرغی برای سبک مدرن استفاده کنید چون ھماھنگی نزدیکتری دارند.

طراحی دکوراسیون داخلی سنتی

هدفی که در سبک سنتی پیشه طرفداران آن قرار می گیرد اﯾن است که ھر کالای قدﯾمی، با ارزش است. دوست داران این سبک اعتقاد دارند که مبلمان، اشیای قدﯾمی و آنتیکی که با دست به دست شدن به آنها رسیده است، حقاﯾقی را از یادواره های متفاوت تاریخ می گوید.

در سبک دکوراسیون سنتی و کلاسیک زمانی که حرف از اتاق خواب  می شود، باﯾد دانست که عنصر اصلی تخت خواب ھا ھستند. فراموش نکنیم مبلمان چوبی سنتی، شاید نیمی از این سبک را تکمیل کند.

تخت خواب ھای سبک سنتی، معمولا دارای طرح و نقوش تارﯾخ دوران خود ھستند. در اﯾن سبک تخت خواب ھای چوبی با کارھای دستی چون کنده کاری که به روی  آنھا اعمال شده معروفیت بیشتری دارند.

همچنین روتختی ھایی که در اﯾن سبک به کار برده می شود نیز بسیار منحصر به فرد است. و استفاده از پارچه ھایی که دارای بافت رﯾز و به اصطلاح پارچه ھای سنگین ھستند معمول است. برای نمونه؛ مخمل، ابرﯾشم و چیت ھای گل داربه شدت در سبک سنتی رواج دارند.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *