فضای اتاق خواب چه قدر باید باشد؟

دکوراسیون رامسین:  چنانچه ظاهر قرﯾنه ای که در اکثر اتاقھای خواب با ﯾک تخت و دو ميز عسلی معمول است،  برایتان کسل کننده شده است بهتر است کمی ابتکار عمل به خرج بدهید  و اﯾن فضا را به محلی آرام بخش و نشاط آور مبدل سازید.

تخت را به گونه ای قرار بدھيد که در اطراف آن فضای کافی برای تردد و رفت و آمد وجود داشته باشد. فراموش نکنیم تخت، نقطه تمرکز دکوراسیون داخلی اتاق خواب و چیدمان آن است. اگر تخت از کمد فاصله داشته باشد، بهره گرفتن از اﯾن دو فضا ساده تر می شود. قاليچه ھای نرم و کوچک در کنار تخت می تواند فضا را گرم و صمیمی به نظر آورد.

انتخاب و چيدمان لوازم تزئينی شخصی، گلدان کوچک با گلھای طبيعی و چراغ خواب ميتواند دو عسلی را به دو فضای متفاوت تبدﯾل کند.

پیشنهاد می کنیم ﯾک تابلو که حس خوبی به مخاطب القاء کند و عرض آن لااقل ﯾک سوم تخت باشد، در بالای تختنصب نمایید. به گونه ای که بيشتر به تخت نزدﯾک باشد. اما اگر در پاﯾين تخت فضای کافی وجود دارد، ﯾک ميز کوچک و مبل راحتی در گوشه مقابل تخت قرار دھيد.

توجه کرده اید که نور موضعی در اتاق خواب بھتر از نور چراغهای دیگر است. ما توصیه می کنیم از ھردو استفاده کنيد. چراغھای پاﯾه دارهمچنین آباژورھای آوﯾز با سيم بلند که معمولا در گوشه اتاق نصب مي شوند فضا را برای استراحت بهتر و بیشتر مهیا می کنند.

در کل اتاق خواب محیطی است که ھمچنان که از اسمش پيدا است برای استراحت و خواب استفاده مي شود و متاسفانه در کشور ما یکجورهایی تبدﯾل به انباری نيز شده است!  نخستین موضوع مھم در انتخاب ﯾکی از اتاقھای منزل به عنوان اتاق خواب، دور بودن آن از فضا پر سر و صدا است.

 بهتر است اتاق خواب نزدﯾک به حمام قرار داشته باشد و پنجره آن به سوی حياط یا محیطی که نور از آن به داخل تابیده شود باشد.  همه اسباب آن در اتاق ھمخوانی داشته باشد.

نکته دیگر اینکه رنگ ملحفه، رو تختی و پرده و موکت ﯾا کفپوش با ھم مناسبتی داشته باشند و تلاش کنیم روی ميز کوچکی که در کنار تخت قرار مي گيرد، چیزی مثل از آباژور ھای کوچک و چند قاب عکس زیبا بگذاریم. همچنین شمعدانھای تزﯾينی، گلھای طبيعی زﯾبا مثل گل بامبو که سنبل آرامش است نیاز مستقيم به نور ندارد و ما می توانیم از آن در اتاق خواب استفاده کنيم.

رمانتيک جلوه دادن اتاق خواب یکی از کارهایی است که باید در اولویت ما قرار بگیرد. به همین خاطر از کوسنھای رنگی و شاد روی تخت استفاده نمایید.

رفتار زشتی که بعضی از افراد خانواده می کنند این است که لباسھاﯾشان را از درو دﯾوار آوﯾزان می کنند. یادمان باشد اﯾن اتاق فضای خصوصی شماست و شاید از هر فضای برای آرامش بخشیدن به شما مهم تر باشد.

در اتاق خواب از رنگ تند استفاده برای رنگ آمیزی کمتر استفاده کنيد.  رنگھای شاد ملاﯾم آرامش بيشتری در ھنگام استراحت در انسان ایجاد می کند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.