خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

فضای اتاق خواب چه قدر باید باشد؟

WhatsApp-Image-2020-05-13-at-3.34.18-PM-1

فهرست مطالب

دکوراسیون رامسین:  چنانچه ظاهر قرﯾنه ای که در اکثر اتاقھای خواب با ﯾک تخت و دو میز عسلی معمول است،  برایتان کسل کننده شده است بهتر است کمی ابتکار عمل به خرج بدهید  و اﯾن فضا را به محلی آرام بخش و نشاط آور مبدل سازید.

تخت را به گونه ای قرار بدھید که در اطراف آن فضای کافی برای تردد و رفت و آمد وجود داشته باشد. فراموش نکنیم تخت، نقطه تمرکز دکوراسیون داخلی اتاق خواب و چیدمان آن است. اگر تخت از کمد فاصله داشته باشد، بهره گرفتن از اﯾن دو فضا ساده تر می شود. قالیچه ھای نرم و کوچک در کنار تخت می تواند فضا را گرم و صمیمی به نظر آورد.

انتخاب و چیدمان لوازم تزئینی شخصی، گلدان کوچک با گلھای طبیعی و چراغ خواب میتواند دو عسلی را به دو فضای متفاوت تبدﯾل کند.

پیشنهاد می کنیم ﯾک تابلو که حس خوبی به مخاطب القاء کند و عرض آن لااقل ﯾک سوم تخت باشد، در بالای تختنصب نمایید. به گونه ای که بیشتر به تخت نزدﯾک باشد. اما اگر در پاﯾین تخت فضای کافی وجود دارد، ﯾک میز کوچک و مبل راحتی در گوشه مقابل تخت قرار دھید.

 

توجه کرده اید که نور موضعی در اتاق خواب بھتر از نور چراغهای دیگر است. ما توصیه می کنیم از ھردو استفاده کنید. چراغھای پاﯾه دارهمچنین آباژورھای آوﯾز با سیم بلند که معمولا در گوشه اتاق نصب می شوند فضا را برای استراحت بهتر و بیشتر مهیا می کنند.

در کل اتاق خواب محیطی است که ھمچنان که از اسمش پیدا است برای استراحت و خواب استفاده می شود و متاسفانه در کشور ما یکجورهایی تبدﯾل به انباری نیز شده است!  نخستین موضوع مھم در انتخاب ﯾکی از اتاقھای منزل به عنوان اتاق خواب، دور بودن آن از فضا پر سر و صدا است.

 بهتر است اتاق خواب نزدﯾک به حمام قرار داشته باشد و پنجره آن به سوی حیاط یا محیطی که نور از آن به داخل تابیده شود باشد.  همه اسباب آن در اتاق ھمخوانی داشته باشد.

نکته دیگر اینکه رنگ ملحفه، رو تختی و پرده و موکت ﯾا کفپوش با ھم مناسبتی داشته باشند و تلاش کنیم روی میز کوچکی که در کنار تخت قرار می گیرد، چیزی مثل از آباژور ھای کوچک و چند قاب عکس زیبا بگذاریم. همچنین شمعدانھای تزﯾینی، گلھای طبیعی زﯾبا مثل گل بامبو که سنبل آرامش است نیاز مستقیم به نور ندارد و ما می توانیم از آن در اتاق خواب استفاده کنیم.

رمانتیک جلوه دادن اتاق خواب یکی از کارهایی است که باید در اولویت ما قرار بگیرد. به همین خاطر از کوسنھای رنگی و شاد روی تخت استفاده نمایید.

رفتار زشتی که بعضی از افراد خانواده می کنند این است که لباسھاﯾشان را از درو دﯾوار آوﯾزان می کنند. یادمان باشد اﯾن اتاق فضای خصوصی شماست و شاید از هر فضای برای آرامش بخشیدن به شما مهم تر باشد.

در اتاق خواب از رنگ تند استفاده برای رنگ آمیزی کمتر استفاده کنید.  رنگھای شاد ملاﯾم آرامش بیشتری در ھنگام استراحت در انسان ایجاد می کند.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *