عیب و نقص دیوار را با رنگ بپوشانید!

دکوراسیون داخلی رامسین:  شاید کمتر کسی پیدا شود و ادعا بکند که من در خانه ای زندگی می کنم که همه چیز آن مطابق با میل و سلیقه او باشد.  با این حال همه ما در طول زندگی تلاش می کنیم که یک زندگی مطلوب و مناسب را برای خود و دیگر اعضای خانواده فراهم کنیم.

شاید چنین امری سخت به نظر برسد. در حالی که می توان با یک دکوراسیون مناسب فضای موردپسند ساخت. در این مطلب قصد داریم درباره اینکه چطور می توان یک فضای ایده آل ساخت با شما صحبت کنیم. پس با ما همراه باشید تا این موضوع را مورد کنکاش قرار دهیم و در نتیجه آن یک راهکار مناسب ارائه کنیم.

شاید شما نیز مشاهده کرده اید که بسیاری از افراد در خانه با اتاق های بزرگ، کوچک، تارﯾک ﯾا به شدت پرنوری زندگی می کنند و چنین محیطی آنها را آزار می دهد و به دنبال راھی برای مطلوب کردن محیط زندگی خود هستند.

ساده ترین و کوتاه ترین راه برای تغییر در چنین فضایی انتخاب یک رنگ مناسب برای سطوح و دیوارهاست.

ما اگر بتوانیم از رنگ و طرح های موجودی که در نقاشی است به درستی بهره بگیریم خیلی از مشکلات و نقص های سطوح و دیوارهای اتاق ها را برطرف کنیم.

بنابراین انتخاب رنگ مناسب برای دﯾوارھا، از همه چیز مهمتر است و در قدم بعد می بایست با اصول کلی استفاده از رنگ ھای مختلف و کاربردھای گوناگونی که هر یک از آنھا دارد، تسلط کافی و لازم را پیدا کنیم.

استفاده از تک رنگ یکی از این تکنیک ها است. منظور از تک رنگ به هیچ عنوان این نیست که ما از یک رنگ برای تمام اتاق ها و بخش های خانه از یک رنگ استفاده کنیم. مبنای این روش این است که ﯾک رنگ غالب و کلی را برای خانه انتخاب کرده و سپس دﯾوارھا و بخش ھای مختلف اتاق را با ساﯾه ھای گوناگون اﯾن رنگ به صورت تیره و روشن رنگ آمیزی کنید.

برای مثال تمام بخش های خانه اعم از آشپزخانه، اتاق خواب ھا، پذﯾراﯾی و ھال یکدست به نظر می آید و خانه ظاھری بسیار شیک و مدرن پیدا می کند.

از دیگر تکنیک ھا بهره بردن از رنگ ھای متضاد ﯾا کنتراست است. مثلا ﯾک رنگ گرم و ﯾک رنگ سرد!

فراموش نکنیدکه حتما لازم نیست که رنگ ھا تند باشند. می توان از ساﯾه ھای بسیار ملاﯾم استفاده کرد.

چنانچه اتاق بیش از حد بزرگ به نظر می رسد بھتر است دﯾوارھا را به رنگ ھای مختلف درآورید. اﯾن رنگ ھا در اتاق پذﯾراﯾی و ھال بهتر است کمی تیره تر انتخاب شوند.

معمولا رنگ ھای تیره برای سطوحی مناسب است که جلب توجه کنند و نظر بیننده را به خود معطوف کند.

به طور معمول رنگ ھای روشن برای فضاھای کوچک و رنگ ھای تیره و گرم برای فضاھای بزرگ پیشنهاد می شود ولی حتما لازم نیست که از این قانون تبعیت کرد.

برای مثال خانه کوچکی که به رنگ نارنجی ﯾا قھوه ای درآمده است فضایی گرم و صمیمی خلق کرده است.

در حقیقت شما باﯾد مشخص کنید که مایل هستید اتاق چطور به نظر برسد و بعد رنگ مورد علاقه خودتان را انتخاب کنید.

اتاق ھاﯾی که سقف کوتاھی دارند با طرح ھای عمودی روی دﯾوارھا مرتفع تر به نظر می آﯾد و اتاق ھاﯾی که سقف بلندی دارند با استفاده از ﯾک نوار رنگ که روی دﯾوارھا و درست زﯾر سقف کشیده شده است، جذابیت بهتری پیدا خواهد کرد.

بهره گرفتن از نقش ها و طرح های متنوع روی سطوح و دیوارها، به آنها عمق خواهد داد و دیوارها خسته کننده و یکنواخت به نظر نمی رسند.

 

مطالب مرتبط