خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

طراحی دکوراسیون اتاق خواب مدرن

اتاق خواب

فهرست مطالب

دکوراسیون رامسین: چنانچه دنبال مدلی شیک و به روز هستید که در دکوراسیون داخلی منزل خود استفاده کنید حتما به سراغ سبک مدرن بروﯾد. شاید فکر کنید این سبک هزینه بر است یا وقت زیادی از شما میز گیرد. اما به هیچ وجه این طور نیست. شما با خنثی کردن محورﯾت تمام چیزها و رفتن به سوی ساده بودن، این سبک را به خود خود ایجاد کرده اید.

توجه کنید که دو. نکته مهم در مورد اتاق مدرن وجود دارد که بیش از همه چیز اهمیت دارد. رنگ ھای شلوغ و براق را باید به کل حذف نمایید و از رنگ ھای خنثی و روشن مثل بژ ، قھوه ای ، سفید ﯾا سیاه استفاده کنید  و تنھا لوازم ضروری را در اتاق جا بدھید.

 در مورد نور هم باید گفت، علاوه بر به کار بردن لوسترھای مدرن، چراغ ھای زمینی مدرن نیز با اﯾن اتاق ھماھنگ کنید.

بعد از این سراغ لوازم دیگر باید رفت و به طور کلی ھمه را با ﯾک سبک و به صورت ست انتخاب نمایید. نخست تختخواب سپس کمد و میز آراﯾش را به صورت ھماھنگ انتخاب نمایید. به خاطر تمیزی ظاھری معمولا چوب ھای تیره بیشتر اولویت دارند و طرح آن نیز مهم نیست چندان تزئین شده باشد . در برخی مواقع می بینیم که لوازم فلزی نیز مناسب اتاق است. در اﯾن مورد نیز لوازم به صورت ست انتخاب خواهند شد.

بعد از طی کردن این مراحل سراغ پنجره ھا می روﯾم. در مغازه ھا انواع دراپه ھا و پرده ھا ربان ھا و منگوله ھا حتما وجود دارد . پس باید مدلی که ھمخوانی بیشتری با اتاق را دارد انتخاب کنید. در مورد انتخاب پرده خیلی دقیق تصمیم بگیرید.پیشنهاد ما این است که مدلی که در سبک اتاق محو گردد، بھترﯾن خواهد بود.

همچنین در مورد کفپوش نیز با دقت رفتار کنید. تمامی موارد از جمله مرمر، سرامیک و چوب و …. می توانید استفاده کنید. ولی ھماھنگی با ساﯾر لوازم هیچ وقت از یاد نرود .

در پایان اضافه کنیم که از تعدادی قاب عکس و لوازم تزئینی برای زﯾباتر کردن اتاق بهره بگیرید. در انتخابشان باز هم دقت لازم داشته باشید و اتاق را شلوغ نکنید.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *