شش راهکار برای تغییر دکوراسیون اتاق

طراحی دکوراسیون داخلی رامسین: چنانجه قصد دارﯾد دکوراسیون داخلی خانه خود را تغییر دھید به شما پیشنهاد می کنیم شش اصلی که در زیر برای شما تهیه کرده ایم را اولویت کار خود قرار دهید. این شش اصل راهکارهای مناسبی است که با اجرای آن هم تغییرات را به شکل علمی تر انجام دهید و هم برخی هزینه ها را کاهش داد.

١ (نحوه تغییر دیزاین وسایل اتاق: تا جایی که امکان دارد وساﯾل را با فاصله از دﯾوار  بچینید و آنھا را در زواﯾای مناسب بگذارید. به طور مثال قرار دادن ﯾک کاناپه در عرض یک اتاق بارﯾک، باعث می شود اتاق عرﯾض تر به نظر برسد.

٢ ( رنگ آمیزی دﯾوار:  ﯾکی از دﯾوارھای اتاق را به رنگ مورد علاقه  خود رنگ آمیزی کنید و از آن به عنوان ﯾک ناحیه مرکزی استفاده کنید. توجه داشته باشید که رنگ مورد نظر تا حدودی متناسب با اشیای دﯾگر اتاق مثل رومیزی، پرده و… باشد. تابلوھا و وساﯾل زﯾنتی دﯾگر را روی ھمین دﯾوار آوﯾزان کرده و می توان یکی وسایل زیبا را مقابل آن قرار داد.

٣ ( استفاده از گیاھان: گیاھان سبز ھمیشه جان تازه ای به فضای اتاق می بخشند. گیاھی مناسب با فضای اتاقتان را انتخاب کرده، آن را در ﯾکی از گوشه ھای اتاق قرار دھید.

۴ ( استفاده از قالیچه در کف اتاق: دیزاین خانه به وسیله قالیچه روش بسیار مناسبی جھت صمیمی تر کردن فضا و محیط گرم خانواده است. توصسه می کنیم قالیچه را به صورت زاوﯾه دار در زﯾر میز اتاق پھن کنید.

۵ ( آاستفاده از تابلو ﯾا آﯾنه به دﯾوار:  تصاوﯾری را که برای شما خاطراتی دارند و یا معرف شغل و حرفه شما است و در کل نوعی بازتاب از شخصیت شما را در خود دارند می توانید در قاب ھای مزﯾن روی دﯾوار بیاویزید. اگر از آﯾنه استفاده می کنید، نھاﯾت سعی خود را به کار بگیرﯾد تا آن را در محلی مناسب که منعکس کننده چشم اندازی قابل توجه ازعناصر موجود در اتاق است، آوﯾزان نماﯾید.

۶ ( دسته بندی کردن اشیا: تعدادی مجسمه و اشیای تزﯾینی مورد علاقه خود را پیدا کنید و جایی را مخصوص چیدن آنھا در اتاق در نظر بگیرﯾد. آنھا را به سه دسته تقسیم کرده و مجسمه های مشابه را در ﯾک دسته کنار یکدیگر قرار دهید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا