3-59

سرزندگی یک دکوراسیون اداری!

دکوراسیون رامسین:  بهره گیری از متریال هایی مثل آجر سفید هم به مدرن شدن فضا کمک کرده و هم محیط دنج همراه با تنوع بصری تبدیل شده است. ایجاد لکه های رنگی در بخش های مختلف باعث ایجاد مکث کوچکی در دید افراد حاضر و کارمندان می شود و به این شکل، سرزندگی رنگی بالا می رود. شیشه های شفاف رنگی باعث ایجاد مرزی نیمه محصور و در عین حال، مشخص و واضح شده که علاوه بر تامین تنوع فضا، تفکیک فضایی نیز صورت گرفته. قطعه های چوبی تکرار شونده در بخش های مختلف و همراه کردن آن با گیاهان سبز، طراوت و حضور طبیعت را به اوج خود رسانده و باعث ایجاد فضایی دعوت کننده شده است.

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *