رنگ های اصلی دکوراسیون داخلی که باعث جذابیت خانه میشود

 

رنگ های اصلی دکوراسیون داخلی کدامند و چه تاثیری بر زیبایی محل زندگی ما می گذارند؟ در این مقاله از رامسین در مورد رنگ های اصلی دکوراسیون داخلی و تاثیر آنها بر محیط زندگی صحبت خواهیم کرد.

اگر فضای آرامی را برای اعضای خانواده می پسندید، بھتر است از رنگ ھای سفید و بژ بهره بگیرید.

استفاده از اﯾن رنگ ھا برای پوشش دﯾوارھا، کف و مبلمان بسیار مناسب ھستند و فضایی آرام به وجود می آورند.

اگر مایل هستید فضای خانه گرم، صمیمی و آرام به نظر برسد، سعی کنید از رنگ ھایی که در طیف رنگ ھای قھوه ای تیره، خاکستری و مشکی استفاده کنید.

مبلمان و وساﯾلی که در ﯾک خانه استفاده می شوند تا زمانی که از  الیاف  و بافت ھای طبیعی استفاده شده  باشند در زﯾر مجموعه رنگ ھای خنثی محسوب می شوند ( برای مثال رنگ ھای چوبی و رنگ ھای فلزی از دسته رنگ ھای خنثی ھستند).

اگر فضای خانه را بر پاﯾه بافت ھای طبیعی و رنگ ھای خنثی طراحی کرده اﯾد، بھتر است از استفاده کردن رنگ ھای سرد و گرم در اﯾن فضا اجتناب کنید چرا که اﯾن رنگ ھا باعث ناھماھنگی و شلوغی در اﯾن فضا می شوند.

 

استفاده از الیاف طبیعی در دکوراسیون خانه

 

 استفاده از الیاف طبیعی در خانه ھایی که سبک خنثی دارند الزامی  است.

در اﯾن سبک از خانه ھا الیاف طبیعی می توانند مکملی برای رنگ ھای خنثی باشند. استفاده از کف پوش ھایی که بافت طبیعی دارند و ھمچنین استفاده از رومبلی ھا و پرده ھایی که دارای بافت طبیعی ھستند، باعث می شوند که خانه فضایی گرم و صمیمی داشته باشد.

اگر به وساﯾل تزﯾینی علاقه مند ھستید، بھتر است وساﯾلی را خرﯾداری کنید که رنگ و بافتی ھماھنگ با دکور خانه تان داشته باشند.

در غیر اﯾن صورت زﯾبایی و تاثیر لوازم تزﯾینی از بین می رود و آن گونه که باﯾد به محیط زﯾبایی ببخشند، مؤثر واقع نمی شوند.

در بعضی از مواقع انتخاب وساﯾل تزﯾینی که رنگی بسیار متفاوت با مبلمان و سبک خانه دارند باعث اﯾجاد حس نامتعادل در خانه می شود.

 

نحوه استفاده از رنگ ها در دکوراسیون منزل

 

رنگ ھایی چون خاکستری، سفید عاجی و مشکی از رنگ ھای مطرح خنثی محسوب می شوند که با ته رنگ ھایی که ھم طیف آنھا ھستند به راحتی می توانند ترکیب شوند.

برای از ﯾکنواختی خارج ساختن خانه ھایی که تنھا با رنگ ھای خنثی طراحی شده اند، می توانید از دسته رنگ ھای مات، کدر و بسیار روشن استفاده کنید. اﯾن رنگ ھا می توانند رنگ ھایی مانند گلبھی بسیار روشن، کرم، زرد روشن و طلایی باشند.

اگر از جمله افرادی ھستید که ترکیب چند رنگ با رنگ ھای خنثی را دوست ندارﯾد، می توانید تنھا رنگ قرمز را به فضای خانه اضافه کنید.

چرا که استفاده از رنگ قرمز در کنار رنگ ھای خنثی باعث زﯾباتر شدن فضای خانه و ھمچنان ساطع شدن میزان بالای انرژی به محیط می شود و فضای خانه را از ﯾکنواختی خارج سازد.

اگر می خواھید ﯾک فضای را در خانه بیشتر مورد توجه میمهانان کنید، بھتر است در آن فضا از رنگ قرمز استفاده کنید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا