خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

رفع مشکلات دکوراسیون با رنگ آمیزی!

_MG_9508

فهرست مطالب

طراحی دکوراسیون داخلی رامسین: کارشناسان معماری معتقد هستند که با رنگ آمیزی درست دﯾوارھا، مشکلات دکوراسیون را می توان حل کرد و ابعاد ﯾک اتاق را بیش از آنچه که هست بزرگ جلوه داد.

معمولا در مرحله نخست نقاشی شما باید رنگ دلخواه خود را انتخاب کنید و برای اینکه می بایست با یک متخصص رنگ مشورت کنید تا رنگی که مناسب روحیه شما است، معرفی کند.

شاید این سوال در ذهن شما ایجاد شود که وقتی قرار است از رنگی مثل سفید استفاده کنید پس چه دلیلی دارد که حساسیت خاصی نسبت به انتخاب رنگ داشته باشیم؟ ما به شما خواهیم گفت که حتی اگر رنگ مورد نظر شما سفید نیز باشد، می بایست تمام اتاقھا را باﯾد با نوعی از رنگ سفید رنگ آمیزی کنید که همه جای اتاق ها یک دست باشند.

ده توصیه مهم برای رنگ آمیزی منزل

معمولا برای ایجاد یک فضای جذاب در اتاق، از وسایلی که همرنگ دیوار باشد بهتر است استفاده نکنید. حتما باید این نکته را در نظر داشته باشید که زمان انتخاب رنگ دیوار، لوازم خانه خود را نیز در نظر بگیرید و حتما رنگی متناسب با دیگر اثاثیه منزل انتخاب کنید.  فراموش نکنید که ترکیبات متنوع رنگ، فضایی زیبا و دل انگیز ایجاد می کند و در آرامش جسمی و روحی شما خیلی تاثیر دارد.

به طور مثال اگر برای ھر اتاق یک رنگ متفاوت انتخاب کنید، فضاھایی چون راھرو، ورودی و پله را به رنگ خاکستری ملاﯾمی با ته رنگی از رنگ دﯾوار درآورﯾد تا تبدﯾل رنگھا به ﯾکدﯾگر زﯾباتر شود.

چون رنگھای سفید و روشن، فضا را جادارتر نشان می دهند، به همین خاطر اتاق را بزرگتر از آنچه که ھست جلوه می دهند. از طرفی رنگھای تیره گرم و فرﯾبنده به نظر می آیند و به  اتاقھای بزرگ حالتی صمیمی و گرم می بخشند. توجه کنید که اگر می خواهید دﯾوارھا را به رنگ تیره یا درخشان درآورﯾد، سعی کنید بتونه کاری آن را نیز از ھمان رنگ بزنید.

با چنین روشی نقصھایی که در معماری و دکوراسیون با استفاده از رنگھای خنثی در دﯾوار، سقف و کفپوش اتاق به وجود آمده است را برطرف نمایید.

همچنین برای بزرگ جلوه دادن ارتفاع دیوارها نزدﯾکی سقف رنگ را به طور ﯾک نواخت ادامه دھید. اگر سقف دارای حاشیه تزئینی ﯾا لبه برجسته است، می توانید اﯾن حاشیه را نیز به رنگ دﯾوار درآورﯾد. رنگهای روشن و درخشان سقف را پر ارتفاع جلوه خواهند داد.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *