خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

رابطه فنگ شویی و طراحی دکوراسیون داخلی!

WhatsApp-Image-2020-06-08-at-23.32.55-3

فهرست مطالب

طراحی دکوراسیون داخلی رامسین: شاید یکی از بهترین اصول فنگ شویی بیرون کردن وسایل اضافی و انباشته شده از محل کار و زندگی است. به همین خاطر ما نیز به شما توصیه می کنیم خوب و با دقت به اطراف نگاه کنید و ببینید چه چیزهای غیرضروری وجود دارد.

این امکان وجود دارد که در ظاھر چیزی دیده نشود و همه چیز مرتب به نظر برسد! ولی من به شما خواهم گفت چند جای شلوغ در محل کار یا زندگی شما وجود دارد که وسایل زیادی در هم انباشته شده است.

داخل کشوھا و کمدھای لباس خود نگاه کنید.  آیا آشفتگی را مشاهده می کنید؟  مشکل این بهم ریختگی چه می تواند باشد؟ آیا بهتر نبود هر کشو را مخصوص یک تیپ لباس می کردید؟ حالا که متوجه بی نظمی در لباسهای خود شدید به سراغ  داشبورد ماشین خود بروید و آن را باز کنید.

در داشبورد خیلی چیزهای شلوغ می بینید. چقدر قاب و قوطی اضافه، رسید برگ ھای جرﯾمه و اشیای به دردنخور در آن می بینید؟

حالا که متوجه این دو محل شدید سراغ انباری بروید و نگاهی به انبار بیندازید. چه خبر است؟ احتمالا انبار نیز مملو از وسایل اضافی و یک انباشتگی عجیب و غریب است.

متوجه هستید که چه قدر وسایل به درد نخور و گرد و خاک گرفته وجود دارد. مشاھده می کنید.  اشیای غیرضروری می تواند ھمه جا باشد. فنگ شویی به ما ﯾاد می دھد تا ارزش ھرچیزی که دارﯾم را درک کنیم.

در این فاصله جمع کردن وسایل و اشیاء به درد نخور ما را به سمت یک آسودگی خیال می برد و باعث می شود تا عادت کنیم کم کم افراد به دردنخور، روابط آزاردھنده، دوستان مزاحم و شرکای ناسازگار را که در زندگی خود جمع کرده بودیم می بایست دور بریزیم.

برای فنگ شویی درنگ نکنید. آن چیزی که همه ما در دکوراسیون داخلی منزل دنبال می کنیم و برای آن هزینه می کنیم همین است. یعنی سبک هایی مدرن و کلاسیک یا مینیمال در دکوراسیون داخلی نیز به ما کمک می کنند تا فضای خود را از شلوغی برهانیم و یک فضای شیک، سبک و جمع و جور داشته باشیم.

تغییر را از همین الان شروع کنید و قدری اطراف خود را سبک کنید. وقتی به یک آرامش نسبی رسیدید متوجه خواهید شد که اطرافتان نیز باید تغییر کند و حتی نگاهتان را هم می بایس عوض کنید. می توانید از کیف دستی خود آغاز کنید. بعد از دور ریختن اشیای غیرضروری در فضای اتاق مقداری عود ﯾا اسپند دود کنید و روی وساﯾل را با مقداری آب نمک رقیق شده تمیز کنید.

توجه داشته باشید که  مکان صحیح تختخواب کمک زیادی به خواب شما می کند. و همان طور نیز که می دانید خواب کافی به شما کمک می کند که بهتر با  مشکلات روبرو شوید.

در اصول فنگ شوﯾی نکات و توصیه ھای زیادی برای قرار دادن محل مناسب تختخواب گفته شده است و اجرای آن تاثیر خوبی در پی داشته که به برخی از آنھا اشاره می شود:

طوری نباید خوابید که پاها به سوی در ورودی اتاق باشد.

محل خواب شما نباید جایی باشد که سرتان تعداد زﯾادی کتاب وجود داشته باشد! حتما توجه کنید که کتاب ھا باﯾد درون قفسه کتاب قرار گیرند و قفسه نیز دارای در باشد.

بهتر است زﯾر تخت  را خالی کنید. و اجازه ندهید فضای خالی زیر آن تبدیل به انباری شود

ملحفه ھای را به صورت هفتگی یا هر چند روز یکبار عوض کنید. رنگ آنھا به شدت مھم است. توجه داشته باشید که ملحفه ھای آبی ﯾا تیره باعث سرد شدن بدن و داشتن خواب عمیق خواهد شد. اگر برای بیدار شدن در صبح، دردسر دارﯾد بھتر است از رنگ ھای روشن استفاده کنید.

خوابیدن روی ملحفه تمیز و صاف ارزش این را دارد که مرتب آنها را تمیز کرده و اتو بزنید.  فراموش نکنید که اگر شما حتی به اندازه متوسط  می خوابید، حدود ﯾک سوم عمر خود را در خواب سپری خواهید کرد. به همین خاطر بخش مھمی از عمر شما در خواب سپری خواهد شد.

اگر محل خواب شما نزدیک پنجره است سعی کنید نیم متر با آن فاصله بگیرﯾد و در شب نیز پرده آن را بیندازید. اینکه شما در چه موقعیتی و با چه آب و هوای جغرافیایی زندگی می کنید اصلا مهم نیست، پنجره محل مکش انرژی اتاق به بیرون است و ھمین امر نیروی شما را در خواب ضعیف خواهد کرد.

ھیچ وقت بعد از بلند شدن از خواب با لباس خواب در اتاق راه نروﯾد. لباس ھاﯾی که با آنھا وابیدﯾد، انرژی خواب را به خود جذب کرده اند که انرژی خسرد و سکون است. شما بعد از بیدار شدن از خواب به حرکت در زندگی نیاز دارﯾد. بنابراﯾن آنھا را عوض کنید. بھتر است بعد از در آوردن لباس ھای خواب، آنھا را برای مدت ﯾک ربع روی بند لباس بیندازﯾد تا ھوا بخورند. اگر بتوانید آنھا را آفتاب بدھید که خیلی عالی است.

در اتاق خواب گل و گیاه فراوان قرار ندھید. گل ھا و گیاھان شب ھا دی اکسیدکربن پس می دھند و شما را اذﯾت می کنند. اگر دوست دارﯾد حتما در  اتاق گیاه داشته باشید، ﯾک گیاه کوچک کافی است.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *