رابطه طراحی دکوراسیون و اتاقی پر از آرامش!

دکوراسیون رامسین: تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که چه ارتباطی می تواند بین طراحی دکوراسیون منزل و آرامش شما در محل کار یا منزل داشته باشد؟ امروز می خواهیم به این ارتباط بپردازیم. پس با همراه باشید.
همان طور که می دانید مهمترین جایی که می تواند حس آرامش را در ما به وجود بیاورد و یا آن را تقویت کند اتاق خواب است. در گام نخست انتخاب وسایل اتاق خواب و ھمچنین نوع طراحی دکوراسیون آن کمک زﯾادی به کسب اﯾن آرامش و استراحت خواهد کرد.
ما سعی می کنیم مھم ترﯾن نکات مربوط به چیدمان و همچنین دکوراسیون با اھمیت منزل را شرح دھیم.
اصولی ترین چیدمان در اتاق خواب می گوﯾد؛ جایگاه تخت و مکان آن باﯾد به گونه ای باشد که نورگیر پنجره حتما در سمت راست آن قرار بگیرد. بهره گرفتن از کوسن ھای فراوان روی تخت ھایی که لبه بلندی دارند، در زیبایی تخت تاثیر فراوانی خواهد داشت.

اگر بخواهیم به صورت دسته بندی توضیح دهیم باید گفت:

به ھماھنگی بین اشیا و مبلمان دقیق تر باشیم. توصیه می کنیم بافت ھای روتختی و والان ھای پرده از ﯾک نوع، از ﯾک طرح و از ﯾک طیف رنگی انتخاب کنید و حتی نوارھای تزﯾینی دﯾواری در قسمت بالایی دﯾوارھا نیز از ھمان طیف رنگی باشد. توجه داشته باشیم که ھماھنگی میان بافت ھا ﯾک سبک کلاسیک به محیط اتاق خواهد داد.
این نکته را فراموش نکنیم که در این میان، گاھی ممکن است ﯾکی از بافت ھا یا رنگ ھا، با دﯾگر بافت ھا متضاد باشد، این مورد هیچ مشکلی ندارد. کما اینکه می تواند بر تنوع دکور اتاق افزوده شده و آن را از ﯾکنواختی در آورد.
البته استفاده از روتختی ھای زﯾبا به تنهایی نمی تواند ملاک زﯾباﯾی و راحتی باشد، بلکه نرمی و لطافت آن ھم کمک شایانی به زیبایی خواهد کرد. دقت در این موارد به افزاﯾش حس آساﯾش و راحتی در اتاق می کند.
برای اینکه این موضوع را بیشتر واکاوی کنیم یک مثال می آورم: رنگ زمینه اتاق، کرم شکلاتی است. استفاده از دکورھای چوبی تیره و متماﯾل به زرشکی، مکمل رنگ فضای زمینه است.
استفاده از روتختی براق، با القاء نوعی حس تجمل گرایی در کنار دکور چوبی تیره نیز موجب می شود زﯾباﯾی اﯾن نوع چیدمان جلوه ای چند برابر بیابد. همچنین رنگ و طرح بافت ھای پارچه ای نیز مابین رنگ زمینه اتاق و دکور چوبی آن است. دقت در این موارد باعث می شود تا در محیط، تعادل خوب و یکسانی برقرار شود.
فراموش نکنیم که از جمله وﯾژگی ھای سبک کلاسیک، استفاده از بافت ھای براق در جوار دکور چوبی به رنگ تیره است. البته ھر چه پھنای قاب تابلوھا زیاد باشد آن تابلو با دکور اتاق، ھماھنگ تر می شود و ھر چه پھنای قاب کم باشد، تنھا نقاشی ﯾا ساﯾر آثار داخل قاب جلوه بیشتری می تواند داشته باشد.
استفاده از یک مبل تک در قسمتی از اتاق، فضای صمیمی و دلنشینی را فراھم خواهد کرد. در کنار تک مبل از نور موضعی مانند نور آباژور نیز می توان استفاده کرد. بنابراین فضای دنج برای مطالعه و استراحت در شب به وجود می آید.
ھر چه تعداد نورھای موضعی مانند آباژور یا چراغ مطالعه در فضای اتاق بیشتر باشد، تفکیک فضاھای داخلی نیز بیشتر می شود و رعاﯾت اﯾن نکته برای اتاق خواب، بد نخواهد بود.
چراغ ھای آباژور کوتاه ر روی پاتختی ھا، می تواند فضاﯾی خاص و رمانتیکی ایجاد کند. ضمن اینکه این امکان را نیز به وجود می آورد تا بتوانید پیش از خواب یا استراحت به مطالعه بپردازﯾد.
نکته دیگری که ممکن است خیلی از ما در فضای اتاق خواب از آن غفلت کنیم استفاده از فضای سبز مانند قرار دادن گلدان، فلاور باکس و . . . در اتاق خواب است. عکس های خانوادگی که می تواند خاطرات زیبایی را برای ما تازه کند و تابلوھای خط ﯾا نقاشی مورد علاقه در اتاق خواب باعث افزاﯾش نشاط و روحیه می شود. خیلی از روانشناسان معتقد هستند روبه رو شدن با اﯾن عناصر به وﯾژه در نخستین ساعات روز می تواند انگیزه شروع ﯾک روز کاری را در افراد دو بیشتر کند.
در پایان پیشنهاد می کنیم قاب عکس و تابلو نیز چوبی انتخاب کنید. چرا که این امر باعث ھماھنگی بین اجزای داخلی اتاق خواهد شد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا