WhatsApp Image 2020-06-15 at 12.03.37

دیزاین دکوراسیون حمام با کمترین هزینه!

طراحی دکوراسیون داخلی رامسین: روش های زیادی وجود دارد که می توان با بکارگیری هر یک از آنها خیلی ساده و ارزان به نتایج  خوبی دست یافت. با این کار نه تنها می توانیم تحولی در محیط خود به وجود بیاوریم بلکه قادر خواهیم بود فضا را زیباتر نماییم.

این نکته را فراموش نکنیم که یکی از بخش های مهم که زیبایی و تمیز بودن در روحیه افراد خیلی تاثیر دارد حمام است. هر یک از ما به طور معمول در طول ماه ۳۰۰ الی ۶۰۰ دقیقه در این مکان حضور داریم و به همین خاطر کارشناسان حوزه طراحی معتقد هستند می بایست که این مکان باید تمیز و بهداشتی باشد و از نظر بصری هم رویایی به نظر برسد تا حس خوبی را به ما منتقل نماید.

شاید این سوال برای شما به وجود بیاید که ما چگونه می توانیم فضای دکوراسیون حمام را به شکل دلخواه و مطلوبی در آوریم. ما به شما خواهیم گفت که تنها کافی است به رنگ سرامیک ھا و دﯾوارھای حمام توجه کنید! به این حالت که کف حمام را با کاشی سرامیک و سنگ روشنی پوشش دهید

اﯾن سنگ می تواند طوسی روشن، سفید یا کرم باشد. همچنین می توان از نظر بھداشت بیشتر دﯾوارھای حمام تا نیمه با کاشی ﯾا سرامیک پوشانیده و بقیه آن را تا سقف رنگ پلاستیک  که قابل شستشو باشد انجام دهید. بھتر است به خاطر بخار آبی که در حمام به وجود می آید از کاغذ دیواری استفاده نکنید.

سپس ﯾک دستشوﯾی ساده با رنگ روشن ترجیحا سفید انتخاب کرده و در قسمت بالای آن ﯾک آﯾنه ساده نصب نمایید و جلوی آﯾینه ﯾک تکه شیشه مستطیل شکل جھت قراردادن مسواک خمیر دندان و ساﯾر وساﯾل قرار بدھید با ﯾک نورپردازی اصولی می توانید ھم به زﯾباﯾی محیط کمک کنید و ھم نور بھتری برای زمان اصلاح خود در آﯾینه به وجود آورید.

برای دستیبابی به این منظور دو عدد لامپ مھتابی با نور گرم در دو طرف آﯾینه آویزان کنید.  و برای استفاده بھینه از فضا بھتر است دو شیشه مستطیل شکل دﯾگر ھم در جاﯾی از دﯾوار نصب نموده و وساﯾل تزئینی چون شمع ھای زﯾبا، صابون ھای معطر و وسایلی که نیاز است را روی آنھا بگذارید.

نحوه انتخاب پرده حمام

پرده حمام خود را می توانید از ﯾک رنگ روشن انتخاب کنید. رنگ ھای حاشیه آن نیز می توانید با رنگ ھایی که در دﯾوار، کف و ساﯾر وساﯾل بکار رفته است، استفاده کنید.

ﯾک پادری ﯾا موکت مناسب جلوی وان و روشوﯾی قرار دهید و ﯾک سبد چوبی  برای جمع آوری لباس ھای کثیف در گوشه ای بگذارید. بھتر است یک سبد دردار باشد تا بوی بد جوراب و دیگر لباس های چرک و کثیف فضای حمام را نا مطبوع نکند.

بهتر است حوله ھای خود را از رنگ ھای روشن و ھماھنگ انتخاب کننید. زیرا حوله ھای رنگی ھارمونی محیط حمام را بر ھم خواھد زد.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *