دکوراسیون زمستانی چگونه باید باشد؟!

دکوراسیون رامسین: آیا تا به حال به این فکر کرده اید که در زمستان دکوراسیون داخلی منزل شما چگونه باید باشد؟ برای پاسخ به این سوال باید گفت تاثير بافت، رنگ، نقش و طرح بر فضای زندگی ما انکارناپذﯾر است. ما برای شما ایده هایی داریم که با تغييرات کوچکی در رنگ و طرح می توانيد فضایی مناسب با فصل را به وجود بیاورید. پس با ما همراه باشید.

همان طور که می دانید در فصل سرد ھر خانه ای احتياج به فضای گرم برای گپ زدن و دورھم جمع شدن دارد که در آن احساس آرامش و گرمای کافی وجود داشته  باشد.

کافی است که در ھر فصلی از سال ﯾک ﯾا چند عنصر چيدمان را تغيير دھيد تا به ﯾک چيدمان دلخواه و متناسب برسيد…

 با اضافه کردن چند کوسن با رنگ ھای تيره و تند روی کاناپه ھا و  تخت خواب ھا می توانيد فضای نشيمن گرمی را خلق کنيد و ھمچنين به فضای اتاق خواب ھا گرما ببخشيد. بھترﯾن گزﯾنه ھای انتخابی می تواند رنگ ھاﯾی از قبيل قرمز، نارنجی، قھوه ای، گلبھی و مسی باشد که فضایی گرم تر نسبت به دﯾگر فصل ھا خلق می کنند.

استفاده از آباژورھا و چراغ ھای روميزی دراتاق ھا می تواند نوری زﯾبا را به محيط اضافه کند. با استفاده از نورھای زرد در فصل زمستان می توانيد به حس القای گرما در فضا بيشتر کمک  کنيد.

با استفاده از پارچه ھای طبقه بندی شده روی مبلمان و ميز و ھمچنين پرده ھای چندلاﯾه در خانه به حفظ دمای محيط کمک  کنيد. اگر می خواھيد انرژی گرماﯾی داخل خانه تان به طرز بھتری حفظ و نگھداری شود چند لاﯾه پارچه  را که دارای بافت ضخيم است به روميزی و رومبلی ھا اضافه کنيد.

برای تغيير دکور آشپزخانه، بھتر است، پرده، دستگيره و ﯾا حوله ای به رنگ زرد آفتابگرد را جاﯾگزﯾن وساﯾل جانبی قبلی کنيد تا نور و انرژی دست رفته در اﯾن فصل به فضای آشپزخانه بازگردد.

چنانچه فرش ھا  و قاليچه ھا را جمع آوری کرده اﯾد، بھتر است آنھا را دوباره پھن کنيد تا عاﯾقی برای حفظ گرمای خانه باشند. ھمچنين فرش ھا و موکت ھای ضخيم باعث خلق حس امنيت و آرامش در فضای اطراف می شوند.

چنانچه می خواهید فضایی کاملا متفاوت با دﯾگر فصل ھای سال داشته باشيد می توانيد ﯾکی از دﯾوارھای خانه را که در معرض دﯾد بيشتری است و بر محيط اطراف تاثير گذارتر است، به رنگ گرم وتند در بياورﯾد. بھترﯾن گزﯾنه ھای انتخابی می تواند رنگ نارنجی، گلبھی، صورتی تيره و زرد درخشان باشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.