بازسازی ساختمان نیاوران

دکوراسیون داخلی نیاوران

پروژه دکوراسیون داخلی نیاوران در سال ۱۳۹۷ در متراژ ۱۲۰ متر مربع طراحی و زمستان همان سال اقدام به بازسازی و ساخت دکوراسیون گردید .در این پروژه که شرکت دکوراسیوان داخلی ما طراحی و اجرا نموده است موارد زیر در آن استفاده گردیده است علاوه بر مقاوم سازی ساختمان از مواردی چون استفاده بهینه از فضای ساختمان نیز توجه لازم گردیده است.


Share

پروژهتوضیحات