بازسازی ساختمان سعادت آباد

دکوراسیون داخلی سعادت آباد

پروژه دکوراسیون داخلی سعادت آباد با هدف بازسازی آپارتمان آغاز شد در ابتدا امر با حضور کارفرما در شرکت دکوراسیون داخلی رامسین طرح اولیه و پیش از اجرا پیاده گردید و سپس با توجه به درخواست کارفرمای محترم طرح های سه بعدی رندر گیری و طرح اجرایی به عوامل فنی جهت اجرای بازسازی سعادت آباد ارسال گردید. این پروژه بعد از حدود دوماه پیاده سازی و به کارفرما تحویل داده شد..


Share

توضیحات پروژه