دکوراسیون داخلی اتاق خواب ژاپنی

دکوراسیون رامسین: دکوراسیون داخلی اتاق خواب به سبک ژاپنی به شدت می تواند یک محیط دنج و آرام بخش را بعد از یک روز پراسترس فراهم کند. در این مطلب قصد داریم به سبک چنین سبکی بپردازیم که چه عواملی باعث می شود که در این سبک چنین احساسی بیش از سبک های دیگر ایجاد شود. با ما باشید تا هم به نقد و تحلیل چنین سبکی بپردازیم و هم اینکه با پیاده کردن چنین سبکی بیشتر آشنا شویم.

نخستین عنصری که در هر اتاق خواب ژاپنی لازم است ﯾک تخت خواب کوتاه و مسطح است. معمولا بهتر است بدنه چنین تخت خواب هایی منحنی و شيب دار باشد. و می بایست تخت در وسط اتاق ﯾا رو به پنجره حتما قرار می گيرد. پنجره ھای اتاق نیز نیز باید بلند، پھن و اصولا باز ھستند تا نور طبيعی وارد اتاق شود.

یکی از نکات مهمی که باید در خواب به سبک ژاپنی بهره برد کمينه سازی است. سعی کنید به هیچ وجه ازتزﯾينات ﯾا دکور اضافی در این سبک استفاده نکنید. همچنین خط ھا روشن و واضح و رنگ ھا اصولا باید حتما تيره باشد.  و معمولا تخت خواب اصولا از جنس چوب به رنگ قھوه ای تيره ﯾا سياه و ملافه ھا کاملا سفيد است .بالشت ھای تيره مانند قرمز ، مسی ، سبز ﯾا بنفش بر روی آن استفاده شود.

معمولا وسائل ژاپنی چندکاره ھستند. به همین خاطر تحت خواب ها دارای کشوهایی هستند که می توان از آنها برای چند کار مختلف استفاده کرد. از آنجایی که وسائل زﯾادی در سبک ژاپنی نيست پس اجزای آن خیلی مهم است. اﯾن اجزا می تواند شامل تخت ، ميز اراﯾش ، کمد و حتی چراغ خواب و .. باشد. در این اتاقها گاھی ﯾک ميز یا صندلی کوچک ھم دﯾده می شود. اگر به جای بيشتری برای نگه داری اشيا نياز باشد از ﯾک صندوق استفاده می شود.

سنخیت داشتن یا هماهنگ بودن در اتاق ھای ژاپنی خیلی اهمیت دارد.  به ھمين خاطر تمام وسائل چوبی باید از ﯾک نوع درخت مثلا ماھون ﯾا گيلاس انتخاب شوند. این هماهنگی با طبيعت نيز باید لحاظ شود.  

به طور معمول ﯾک گياه گلدانی در اتاق خواب وجود دارد که در گوشه اتاق قرار دارد . گاھی نیز به جای گل از تابلویی با منظره درﯾا ﯾا طبيعت اگر استفاده شود بد نیست. و البته رنگ دﯾوارھا ليموﯾی ﯾا کرمی باشند بهتر است.

برای ژاپنی کردن دکوراسیون اتاق راه دیگر نيز وجود دارد. آن هم این است که تمام وسائل مربوط به فرھنگ ھای دیگر اقوام را  اتاق خارج کنيد. اسباب اضافه را دور بریزید و از چراغ ھای ژاپنی، عروسک گيشا ﯾا جدا کننده ھای اتاق به سبک ژاپنی بهره بگیرید. این طور مدرن تر هم به نظر می آید.

اتاق خواب دلپذﯾر در دکوراسیون داخلی اتاق

همان طور که می دانید اتاق خواب ﯾکی از بخش های با اهمیت در خانه است. مهم ترین و اصلی ترﯾن حرﯾم خصوصی در ھر خانه اتاق خواب است.

چرا که در اتاق  خواب می توان احساس آسایش و آرامش کرد. و این احساس خوب است که شما را در زندگی با انگیزه می کند.  به همین خاطر به تھيه ی وساﯾل راحت، امکان داشتن یک زندگی دلپذﯾر فراھم آورﯾد.

بالشتک ھای رنگارنگ و فرشی زﯾبا و کارآمد انتخاب کنيد تا به شما حس شعف و سرزندگی را منتقل کنند.

تشک و تخت خواب حتما باﯾد استاندارد باشند. به همین دلیل این چند نکته در انتخاب تشک و تخت خواب باید مورد توجه قرار بگیرد.

قبل از همه چیز ابتدا مدل ھای مختلف تشک خوش خواب را با یدیگر مقاﯾسه کنيد.

توصیه می کنیم وقتی می خواھيد تخت خوابی خریداری کنید از فروشنده بخواهید شما را راحت بگذارد و ھمان طور که شب ھا می خوابيد، روی آن دراز بکشيد.

انتخاب تخت مناسب خیلی مهم است پس وقت در خرید آن عجله نکنید. اندازه ی تخت خواب نیز مھم است. البته این نکته را فراموش نکنیم که انتخاب تخت و کمد بستگی به مساحت و متراژ اتاق شما ھم دارد

تنها به دوام تخت خواب فکر نکنيد، ساختار مناسب تخت، موقعيت جای گيری آن در اتاق و وزن خودتان را نيز در نظر بگيرﯾد.

با این تمهیداتی که به شما معرفی می کنیم فضای اتاق خواب را می توان بزرگتر نشان داد

.

1. در فضای  اتاق  از کمدھای  آﯾنه  دار استفاده  کنید

2. برای  انعکاس  فضای بیرون، آﯾنه  را درست  مقابل  پنجره  قرار دھيد.

3. آﯾنه  جلوه  نور را مضاعف  می  کند، روشناﯾی  بيشتر جلوه  خوبی  به اتاق می دهد.

3. آﯾنه  می  تواند ﯾک  فضای  تارﯾک  را به  فضاﯾی  دلباز و روشن  مبدل  کند.

4.توجه نید که آﯾنه  به  فضای  اتاق ھوﯾتی می  بخشد. پس  چرا از آن  بھره  نبرﯾد؟

5. توصیه می کنیم  از رنگ ھای  روشن  برای  فضای  اتاق  خواب  کمک بگیرید، چرا که اﯾن  رنگ ھا فضای  اتاق  را بزرگتر نشان  خواهن داد

6. کاغذ دﯾواری  با طرح  و نقش  ظرﯾف برای اتاق استفاده کنيد.

7. کف پوش اتاق  را با موکت طرح ساده بپوشانید.

در پایان یادآور می شوم حتما  وساﯾل  خود را به تناسب هم  بچينيد تا اتاق شلوغ  نشود. از رنگ های نارنجی  و قرمز تند پرهیز  کنيد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.