دکوراسیون داخلی اتاق خواب ساحلی

دکوراسیون رامسین: اگرچه امروزه علاقه به اﯾن نوع سبک را می توان در بین تمام سنین و حتی افراد نسبتا مسن نیز مشاھده کرد ولی بیشتر نوجوانان طرفدار سبک ساحلی و دکوراسیونی آن هستند.

خیلی از افراد که عاشق ساحل و دریا یا بازی آبی ھستند مایل هستند که اﯾن سبک را وارد محل دکوراسیون اتاق خواب خود کنند. اآنها تمایل دارند که احساس خنکی و آرامش و تازگی ساحل را در اتاق خواب نیز احساس کنند.

شاﯾد شما ھم از این دسته افراد باشید و علاقه مند هستید تا چنین سبکی را برای دکوراسیون اتاق خود انتخاب کنید . اگر اتاق خواب شما خسته کننده و کسل کننده است بهره گرفتن از اﯾن سبک تغییر فضای خوبی را اﯾجاد می کند.

نخستین موضوع در ﯾک اتاق خواب ساحلی، طراحی ستاره درﯾاﯾی و صدف ھا و موجھای درﯾا بر روی دیوار اتاق خواب است. اما موارد دﯾگری را نیز باﯾد مد نظر قرار داد .

توجه کنیم که لوازم نقش مھمی در اﯾجاد حال و ھوای ساحلی به وجود می آورند. لوازم مناسب زﯾادی برای اﯾن سبک وجود دارد اما مراقب باشید اتاق را زﯾاد شلوغ نکنید و وسایل متناسب را انتخاب نماﯾید .

رنگ ھا نقش مھمی در اﯾن سبک دارند. معمولا رنگ ھای روشن و ملیح در اﯾن سبک اولویت خواهند داشت. باید دقت کرد که استفاده از رنگ ھای آبی و سبز و زرد همزمان با هم، واقعا احساس ساحل را اﯾجاد خواھد کرد. رنگ ھای خنثی نیز ﯾادآور موج ھا و صدف ھستند و تناسب خوبی با اتاق به وجود می آورند. پس حتما لوازم ساخته شده از صدف را برای اتاق خود تهیه کنید.

قاب عکسی، صدف تزئین شده و ﯾا کوزه ھای صدفی بر روی کمد نقش موثری خواهند داشت. می توانید صدف ھا و مرجان ھا و ستاره ھای درﯾایی زﯾبایی را در اتاق قرار بدهید.

عکس هایی از ساحل و دریا نیز در اتاق نصب کنید. و همچنین قاب ھای کوچک تر را بر روی گل میزھای کنار تخت بگذارید. البته باید مناظر زﯾبا و غیر تکراری را انتخاب کرده باشید.

عنصر مھمی دیگر در چنین اتاق چنین سبکی نور است . لوستر و شیشه های آن می بایست شفاف باشد و اگر شکلی شبیه به ﯾک صدف درﯾاﯾی داشته باشد، عالی است.

در کل هر آنچه که در این اتاق استفاده می شود می بایست طرح و شکلی از دریا داشته باشند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا