دکوراسیون اتاق خواب به سبک نواحی گرمسیری!

دکوراسیون رامسین: بسیاری از افراد در مواقع ناراحتی و زمانی که به تنهایی نیاز دارند به اتاق خواب پناه می برند. شاید به همین خاطر است که خیلی از صاحب نظران حوزه سلامت در مورد دکوراسیون منزل نظرات قابل توجهی  ارائه داده اند و تاکید کرده اند حتما در دکوراسیون داخلی اتاق نهایت دقت نظر را داشته باشیم. چرا که همان طور که توضیح داده شد آرامش و امنیت اﯾن اتاق برای چنین مواقعی مناسب است.

فراموش نکنیم اگر اتاق خواب آرامش بخش و سکوتی در آن حکم فرما نباشد، پناه بردن به آن بی فاﯾده است. حتما دور از اتاق های نشیمن و پذیرایی باشد.

تعریف اتاق خواب گرمسیری

 اتاق خواب گرمسیری به اتاقی گفته می شود که ارامش را چه در شب و چه مواقع استراحت و چه در آن زمان که ناراحتی ﯾا خستگی به شما ارزانی می دارد .

توجه کنیم که تزﯾین دکوراسیون داخلی چنین اتاقی با حسی از آرامش و آسودگی ھمراه خواھد بود. نخستین موضوع تعیین نقطه اصلی جھت تمرکز و پیاده کردن طرح است . ساده ترین راهی می توان پیشنهاد داد این است که ایده اصلی چنین سبکی را با دیدن تصاوﯾری از گلھا، گیاهان و گرفت. باید سعی کنیم، اشیائی با اﯾن مضامین پیدا کرده و در گوشه و کنار اتاق قرار داد.

همچنین پیشنهاد می کنیم تصاوﯾری از شاخ و برگ ھای پھن را روی اتاق خود نقاشی کنید. و اگر بتوانید شاخ و برگ ھایی را خشک کرده و روی دیوار قاب کنید بسیار بهتر است. حتی می توان همراه این برگ های خشکیده درون قاب تصاویری از یک منظره گرمسیری را هم اضافه کنید.

حتما باید توجه کنید رنگ دﯾوارھا طبیعی و روشن باشد. بهتر است از رنگ سفید ﯾا کرمی ﯾا خاکستری روشن یا بژ استفاده کنید. رنگ ھای سبز، آبی، زرد برای شادابی و پویایی اتاق می توان در ساﯾر طرح ھا به کار برد. نقاشی دﯾواری شامل طلوع و غروب خورشید و درخت ھای نخل و همچنین کاغذ دوﯾاری گلدار هم در این سبک خیلی تاثیر گذار است.

در رنگ کف اتاق نیز باید دقت کنید و توصیه ما این است که به رنگ بلوط ﯾا قرمز تیره، قرمز قھوه ای یا به رنگ ماسه ھای درﯾا باشد. کف پوش ھای لومینت کاملا مناسب چنین سبکی است .

 پنکه سقفی با پره ھاﯾی شبیه برگ نخل و حباب ھایی آوﯾزان از زﯾر آن طرح شما را تکمیل می کنند . نور در اتاق مھم است اما در اﯾن سبک نباﯾد منبع اصلی توجه شما باشد .

در پایان پرده ھا و روتختی ھا مرکز توجه قرار بدهیم. آنها باید دارای نقوشی از برگ ھا ﯾا درخت خرما و گل ھای ارکیده باشند. بهتر است ﯾک گلدان زﯾبا با گلھای ارکیده مصنوعی نیز کنار تخت قرار دھید. حتما حتما جنس وساﯾل اتاق می بایست چوبی باشد تا بیشتر و بهتر ما را به یک دکوراسیون داخلی به سبک گرمسیری نزدیک کند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *