دکوراسیون اتاق خواب به سبک توسکانی

دکوراسیون رامسین: برای تغییر دکوراسیون داخلی اتاق خواب استفاده از سبک توسکانی اﯾده خوبی است. چرا که پیاده کردن آن راحت و آسان است ھم اینکه احساس آرامش ایجاد می کند.

قصد داریم در این مطلب نکاتی برای اﯾجاد ﯾک چشم انداز توسکانی وار در اتاق خواب اشاره کنیم .

در قدم اول توصیه می کنیم رنگ دیوارھا را به رنگ زنگی ﯾا ھر رنگ از طیف رنگ ھای خاک رنگ آمیزی کنید. توجه داشته باشید که رنگ ھای درخشان مانند نارنجی سوخته برای دست ﯾابی به حس گرمی و نشاط سبک توسکانی ضروری است.

چنین رنگ ھایی ھم با مبلمان تیره و ھم روشن ھمخوانی دارند. با این کار مبلمان تیره با رنگ درخشان و رگ دﯾوارھا بیشتر به چشم خواهند آمد و ھمین موضوع در مورد مبلمان آبی کمرنگ ﯾا سفید نیز اتفاق می افتد. گرچه رنگ آمیزی می تواند ساده یا بافت دار باشد و در صورت تماﯾل می توانید تصاویری از گل ھا را نیز بر روی دیوار ترسیم کنید. کاغذ دیواری هایی با مناظری از چشم انداز ساحل درﯾا مثل شن ماسه ها بهره بگیرید. این مناظر حس آرامش خوبی دارند.

اگر در سقف اتاق شما تیرهای چوبی یا آجری به کار رفته است آنها را رنگ نکنید بهتر است رنگشان را متضاد با رنگ دﯾوارھا انتخاب کنید.

پیشنهاد دیگر اینکه برای کف پوش نیز از سنگ ها و آجرھای سفالی ﯾا چوب قرمز استفاده کنید. رنگ زمین و دﯾوارھا ھماھنگ و قرمز و رنگ سقف روشن تر و متضاد باید باشد.

بعد از تمام این کارها لازم است وسایلی را برای این کار تهیه کنید. ﯾک تخت خواب منقش دست ساز ﯾا ﯾک قفسه کتاب توسکانی ﯾا کمدھای دست ساز روستاﯾی را برای اتاق خریداری کنید.

واجب نیست ھمه وساﯾل ھمجنس باشند فقط سعی کنید آنھا را متناسب و ھماھنگ هم تهیه کنید.  برای داشتن ﯾک نمای توسکانی در صورتی که وساﯾل دست ساز ندارید از رنگ کردن وسایلی که دارید بهره بگیرید. وسایلی ارزان قیمت و زیبایی مثل کوزه ھا و دیگر اشیاء سفالی قرمز رنگ بر روی گل میزھای کنار تخت می تواند به این سبک کمک کند. حتی ﯾک جاشمعی زنگاری رنگ با ﯾک شمع هم می تواند تاثیر خود را بگذارد.

توجه داشته باشیم که پرده ھا نیز باﯾد حتما از زﯾر سقف شروع شوند تا حالتی رمانتیک به وجود بیاورند. آنها می بایست با لبه ھای تزﯾین خود پنجره شما را در برگیرند. در اﯾن اتاق ھا استفاده از گلدان ھای اپارتمانی و بر روی میز ھا ﯾا دراورھا نیز معمول می باشد. نکته خیلی مهم دﯾگر این است که فرش ﯾا گلیمی سنتی باید ر روی دﯾوار در این سبک آویزان باشد.

در پایان سراغ ملافه ھا می رویم. سعی کنید آنها را از رنگ ھای شاد اما کمرنگ انتخاب کنید تا روی رنگ اصلی دﯾوارھا بیشتر تاکید کرده باشیم. در مورد نور اتاق هم باید ملاﯾم و ارام باشد.

پایان/

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *